RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete

Ez az ajánlás olyan új viszonyítási eszközt hoz létre, amely a tagállamoknak és más részt vevő országoknak segít saját szakoktatási és szakképzési rendszereik minőségének továbbfejlesztésében, javításában, irányításában és értékelésében. Az európai minőségbiztosítási referenciakeret javítja az átláthatóságot és ily módon új lendületet ad a mobilitásnak is azáltal, hogy közös eszközt kínál a minőségirányítási módszerek fejlesztésére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2009. június 18.) a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról [Hivatalos Lap C 155; (2009.7.8.)].

ÖSSZEFOGLALÓ

A szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete olyan új viszonyítási eszköz, amely segíti a tagállamokat a szakoktatási és szakképzési rendszereik minőségének javításában és e folyamat figyelemmel kísérésében.

A minőségbiztosítás felhasználható rendszerszerű módszerként az oktatási rendszerek korszerűsítésére, különösen a szakképzés hatékonyságának előmozdítása által. Ezért fontos, hogy a minőségbiztosítás a szakoktatás és szakképzés területén minden politikai kezdeményezés hátterében álljon.

Az európai intézmények felkérik a tagállamokat, hogy ezt az eszközt önkéntes alapon fejlesszék és alkalmazzák. A referenciakeret legfontosabb felhasználói nemzeti és regionális hatóságok, valamint azok a köz- és magánszervezetek, amelyek a szakoktatás és szakképzés minőségének biztosításáért és javításáért felelősek.

Végrehajtás

Viszonyítási eszközként a keret olyan módszertani javaslatokat tartalmaz, amelyek segítik a tagállamokat annak a kérdésnek az egyértelmű és koherens megítélésében, hogy a megfelelő intézkedéseket végezték-e el szakoktatási és szakképzési rendszereik minőségének javítása érdekében, és hogy szükséges-e ezek felülvizsgálata.

A keret által javasolt módszertan a következő elemekre támaszkodik:

  • egy ciklusra, amely négy, a szakoktatási, szakképzési szolgáltatók és rendszerek által alkalmazandó fázisból (tervezés, végrehajtás, értékelés, felülvizsgálat) áll;
  • a ciklus egyes fázisait érintő minőségi kritériumokra és indikatív jellemzőkre (I. melléklet);
  • közös mutatókra, amelyek a képzés céljainak, módszereinek, folyamatainak és eredményeinek kiértékelését teszik lehetővé. Egyes mutatók statisztikai adatokra is támaszkodnak, mások minőségi jellegűek (II. melléklet).

A javaslat a hangsúlyt a minőségjavítás és a felelősség kultúrájára helyezi minden szinten, vagyis a szakoktatási és szakképzési rendszerek, szolgáltatók, valamint a képesítések odaítélése szintjén. Az európai szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítási referenciakeretben fontos helyet foglal el a szisztematikus önértékelés. Ez többek között a tagállamok által meghatározandó belső és külső értékelési módszerekből áll. Ez visszajelzést nyújt a programban elért előrehaladásról.

A keret alapján a tagállamoknak legkésőbb 2011. június 18-ig ki kell alakítaniuk egy olyan megközelítést, amelynek célja a nemzeti szintű minőségbiztosítási rendszerük javítása. Ebbe a munkába minden érdekelt felet be kell vonni.

Az európai minőségbiztosítási hálózat

Az ajánlás arra biztatja a tagállamokat, hogy aktívan vegyenek részt az európai szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítási hálózatban, és vegyék azt igénybe a szakoktatás és szakképzés minőségbiztosítása terén alkalmazandó közös elvek és eszközök nemzeti, regionális és helyi szintű továbbfejlesztésének alapjaként.

A javaslatban továbbá arra ösztönzik a tagállamokat, hogy jelöljenek ki szakképzési minőségbiztosítási nemzeti referenciapontokat a szakoktatás és szakképzés területén, amelyek az illetékes szerveket képviselik, és amelyek minden érdekelt felet bevonnak nemzeti és regionális szinten. Ezek a referenciapontok támogatják a keret aktív és gyakorlati szempontokat követő fejlődését nemzeti szinten, a tagállamok önértékelését és a hálózat munkáját, valamint biztosítják az információ minden illetékes félhez való eljuttatását.

Háttér

Az európai szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítási referenciakeret az olyan európai kezdeményezések közé tartozik, amelyek a mobilitást támogatják. Támogatja az európai képesítési keretrendszer (EQF) és az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) megvalósítását.

Ez a javaslat az Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén hozott határozatokra ad választ, amelyek célkitűzése volt, hogy az oktatás és képzés európai rendszereit 2010-ig az egész világ számára példaértékűvé tegye, továbbá összhangban áll a koppenhágai folyamattal, amely a szakoktatás és a szakképzés területén folytatott együttműködés újraindításával foglalkozik.

Utolsó frissítés: 15.01.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére