RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας για την ΕΕΚ

Η σύσταση θεσπίζει νέο μέσο αναφοράς για να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις συμμετέχουσες χώρες να αναπτύξουν, να βελτιώσουν, να κατευθύνουν και να αξιολογήσουν την ποιότητα των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας δίνει νέα ώθηση στη διαφάνεια, και συνεπώς στην κινητικότητα, προσφέροντας κοινό μέσο για την ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης της ποιότητας.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση [Επίσημη Εφημερίδα C 155, 8.7.2009].

ΣΥΝΟΨΗ

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι ένας νέος μηχανισμός αναφοράς που βοηθάει τα κράτη μέλη να προωθούν και να παρακολουθούν τη βελτίωση των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η διασφάλιση της ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συστηματική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, ιδιαιτέρως μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρίσκεται πίσω από κάθε πρωτοβουλία πολιτικής στην ΕΕΚ.

Τα κράτη μέλη καλούνται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν το όργανο αυτό σε εθελοντική βάση. Οι κυριότεροι χρήστες του πλαισίου αναφοράς θα είναι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ.

Υλοποίηση

Ως μέσο αναφοράς, το πλαίσιο προσφέρει στοιχεία μεθοδολογίας που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν κατά τρόπο σαφή και συνεπή αν οι αναγκαίες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων τους ΕΕΚ πραγματοποιήθηκαν και αν χρειάζονται επανεξέταση.

Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που προτείνεται από το πλαίσιο στηρίζεται σε:

  • έναν κύκλο που αποτελείται από τέσσερα στάδια (σχεδιασμός, υλοποίηση, εκτίμηση και αναθεώρηση) ο οποίος περιγράφεται για τα συστήματα/τους πάροχους της ΕΕΚ·
  • κριτήρια ποιότητας και ενδεικτικούς περιγραφείς για κάθε στάδιο του κύκλου (Παράρτημα Ι)·
  • κοινούς δείκτες που επιτρέπουν την αξιολόγηση των στόχων, των μεθόδων, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της κατάρτισης - ορισμένοι δείκτες πρέπει να βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία, ενώ άλλοι είναι ποιοτικού χαρακτήρα (Παράρτημα ΙΙ).

Η σύσταση δίνει έμφαση σε μια αντίληψη βελτίωσης της ποιότητας και της υπευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα, π.χ. σε επίπεδο συστημάτων ΕΕΚ, σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ, και σε επίπεδο απόκτησης προσόντων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας για την ΕΕΚ αποδίδει σημαντική θέση στη συστηματική αυτοαξιολόγηση. Περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς αξιολόγησηςοι οποίοι πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Αυτή η καθοδήγηση θα καταστεί πηγή ανατροφοδότησης ως προς τις επιτευχθείσες προόδους.

Κατά το σχεδιασμό του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν προσεγγίσεις για τη βελτίωση των εθνικών τους συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας το αργότερο στις 18 Ιουνίου 2011. Στις εν λόγω εργασίες ανάπτυξης πρέπει να εμπλακούν όλοι οι σχετικοί φορείς.

Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας

Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, στηριζόμενα σ' αυτό για να επιδιώξουν την ανάπτυξη κοινών αρχών και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η σύσταση ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να ορίσουν εθνικά σημεία αναφοράς για την ΕΕΚ, προκειμένου να έρχονται σε επαφή οι αρμόδιοι οργανισμοί και να συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτά τα σημεία αναφοράς θα ευνοήσουν τη δυναμική και συνεπή ανάπτυξη του πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, θα στηρίξουν την αυτοαξιολόγηση των κρατών μελών καθώς και τις ενέργειες του ίδιου του δικτύου, και θα διαδώσουν τις σχετικές πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Πλαίσιο

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας για την ΕΕΚ εντάσσεται σε μια σειρά ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν την κινητικότητα. Αυτό θα ευνοήσει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) και του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

Η σύσταση ανταποκρίνεται στα ψηφίσματα του 2002 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης που έθεσε ως στόχο να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σημείο αναφοράς παγκοσμίως μέχρι το 2010. Η πρόταση αυτή εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης σε ό,τι αφορά την εκ νέου προώθηση της συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.01.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας