RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Doporučení zavádí nový referenční nástroj, který členským státům a zúčastněným zemím pomůže vytvořit, zlepšit, provádět a vyhodnocovat kvalitu vlastních systémů odborného vzdělávání a přípravy. Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality je novým stimulem pro transparentnost a tím také pro mobilitu, protože nabízí společný nástroj pro vytváření postupů řízení kvality.

AKT

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. C 155 ze dne 8.7.2009).

PŘEHLED

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality je novým referenčním nástrojem, který orgánům v členských státech pomůže podporovat a monitorovat zlepšování jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy.

Zajišťování kvality lze používat jako systematický přístup k modernizaci vzdělávacích systémů, zejména zefektivňováním odborné přípravy. Zajišťování kvality by proto mělo podporovat každou politickou iniciativu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Členské státy jsou zvány k tomu, aby tento nástroj dobrovolně rozvíjely a používaly. Hlavními uživateli referenčního rámce budou vnitrostátní a regionální orgány a také veřejné a soukromé subjekty zodpovědné za zajišťování a zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Provádění

Jako referenční nástroj poskytuje rámec metodické návrhy, které členským státům pomohou jasně a důsledně vyhodnocovat, zda se provádějí opatření nezbytná pro zvyšování kvality systémů odborného vzdělávání a přípravy a zda je třeba je přezkoumat.

Metodika, kterou rámec navrhuje, je založena na:

  • cyklu, který se skládá ze čtyř fází (plánování, provádění, hodnocení a přezkoumávání) popsaných pro poskytovatele či systémy odborného vzdělávání a přípravy;
  • kritériích kvality a orientačních deskriptorech pro každou fázi cyklu (příloha I);
  • společných ukazatelích pro vyhodnocování cílů, metod, postupů a výsledků odborné přípravy – některé ukazatele mají být založeny na statistických údajích, jiné jsou kvalitativní povahy (příloha II).

Doporučení zdůrazňuje kulturu zvyšování kvality a zodpovědnost na všech úrovních, tj. na úrovni systémů odborného vzdělávání a přípravy, na úrovni poskytovatelů a na úrovni udělování kvalifikace. Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy klade důraz na systematické sebehodnocení. Patří sem mechanismy pro interní a externí hodnocení, které mají být definovány členskými státy. Tak bude možná zpětná vazba o dosaženém pokroku.

S využitím rámce by členské státy měly vyvinout přístupy pro zlepšování svých vnitrostátních systémů zajišťování kvality, a to nejpozději do 18. června 2011. Do této práce by se měly zapojit všechny zúčastněné subjekty.

Evropská síť pro zajišťování kvality

Doporučení vyzývá členské státy, aby se aktivně zapojily do Evropské sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě a používaly ji jako základ pro další vývoj společných zásad a nástrojů pro zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy na vnitrostátní, regionální i místní úrovni.

Doporučení také členské státy vyzývá, aby určily národní referenční místo pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě, které sloučí příslušné subjekty a zapojí všechny dotčené zúčastněné subjekty na celostátní a regionální úrovni. Tato referenční místa budou podporovat aktivní a praktický rozvoj rámce na vnitrostátní úrovni, podporovat autoevaluaci členských států a také práci sítě a šířit související informace všem příslušným zúčastněným subjektům.

Kontext

Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy patří k sérii evropských iniciativ, které podporují mobilitu. Bude podporovat provádění evropského rámce kvalifikací (EQF) a evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).

Doporučení reaguje na usnesení Evropské rady z Barcelony v roce 2002, která stanovila jako cíl to, aby se evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy staly do roku 2010 měřítkem pro celý svět. Je také v souladu s kodaňským procesem, který se týká opětovného zahájení spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Poslední aktualizace: 15.01.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky