RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A tanárképzés minőségének javítása

A Bizottság áttekinti a tanárok képzésének helyzetét az Európai Unióban, és meghatározza a meglévő eljárások javításának módjait. A cél olyan magas színvonalú oktatás nyújtása, amely megfelel az aktuális kihívásoknak, és jobban beilleszthető a tudásalapú társadalomba.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2007. augusztus 3.) – A tanárképzés minőségének javításáról [COM(2007) 392 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az oktatás minősége kulcsfontosságú szerepet tölt be a társadalmi kohéziót, valamint a gazdasági növekedést és versenyképességet ösztönző lisszaboni célkitűzések elérésében.

A tanári állománynak alkalmasnak kell lennie magas színvonalú oktatást biztosítani annak érdekében, hogy az uniós polgárok megszerezhessék azokat az ismereteket és készségeket, amelyekre szükségük van a személyes és a szakmai életük során.

Szükséges készségek

A tanári állomány folyamatos továbbképzését és fejlesztését elősegítő meglévő befektetések nem megfelelőek. Nincs olyan tagállam, amelyben a képzés minimális időtartama meghaladná az öt napot évente. Habár a folyamatos továbbképzéseken való részvétel 11 tagállamban kötelező a tanárok számára, ez az arány túl alacsony ahhoz, hogy biztosítsa a tanárok készségeinek folyamatos fejlesztését.

A tagállamokban alkalmazott tanárképzési rendszerek nem segítik elő azoknak az új tanári készségeknek a megszerzését, amelyek az oktatásban és az egész társadalomban bekövetkezett változások miatt szükségessé váltak.

Amellett, hogy a tanároknak alapvető tudásszinttel kell rendelkezniük, biztosítaniuk kell például az alábbiakat is:

 • az egyes tanulók különleges szükségleteinek figyelembevétele;
 • a diákok önálló (autonóm) élethosszig tanuló személyekké válásának támogatása;
 • az alapkészségek elsajátításának támogatása;
 • multikulturális környezetben való oktatás;
 • új technológiák alkalmazása.

Közös fellépési keretrendszer

A tanári szakma Unió-szerte közös jellemzőkkel rendelkezik. Ezért közös elképzelés alakítható ki arról, hogy a tanároknak milyen jellegű készségekkel kell rendelkezniük, és ez meghatározott elvek alapján valósítható meg.

A Bizottság ezért olyan, iránymutatásokat tartalmazó csomagot javasol a tagállamok számára az intézkedések kidolgozása érdekében, amelyek célja a következő:

 • annak biztosítása, hogy a tanárok alapképzésére és folyamatos továbbképzésére vonatkozó intézkedések egységes, a szükséges erőforrásokkal ellátott rendszeren belül megfelelően legyenek koordinálva;
 • annak biztosítása, hogy a tanárok rendelkezzenek azzal az átfogó szaktudással, és azokkal a tanári magatartásformákkal és pedagógiai készségekkel, illetve képesnek kell lenniük azok elsajátítására, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a tanulókat segíteni tudják képességeik kibontakoztatásában;
 • a tanári szakma rangjának és elismerésének növelése;
 • tanárképzési programok létrehozása mesterképzési és doktori képzési szinten (illetve alapképzésben);
 • a szakmában dolgozók gondolkodásának és kutatási tevékenységeinek ösztönzése;
 • annak vizsgálata, hogy a tanári állás betöltése szempontjából a képesítések és a gyakorlati tapasztalatok szintjét szükséges-e növelni.

A Bizottság a következő intézkedések végrehajtását tervezi abból a célból, hogy támogassa a tagállamokat tanárképzési rendszerük megreformálásában:

 • biztosítja, hogy cselekvési programjai támogassák azon tagállamokat, amelyek javítani szeretnék a tanárképzési rendszer megszervezését és tartalmát;
 • ezen területhez kapcsolódó mutatókat hoz létre;
 • segítséget nyújt az oktatási szektor és a tanárképzés számára az új ismeretek létrehozásában és terjesztésében.

A Bizottság az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram részeként kívánja felmérni a tanárképzés színvonalát javító kedvező változásokat.

Környezet

Az egész életen át tartó tanulás programja (2007–2013)” támogatja a tanári mobilitást (Socrates és Leonardo da Vinci program), és segít a tanárképzési szervezetek közötti együttműködési projektek létrehozásában.

Utolsó frissítés: 10.01.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére