RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EUROPASS – A polgárok mobilitásának szolgálatában

Az Europass olyan egységes keret, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy Európa-szerte bárhol egyértelműen és könnyedén igazolhassák képesítéseiket és képességeiket. Öt olyan dokumentumból áll, amelyek arra szolgálnak, hogy javítsák az európai szintű képesítések átláthatóságát. Célja, hogy megkönnyítse azon személyek mobilitását, akik Európában kívánnak dolgozni vagy tanulni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) [Hivatalos Lap L 390., 2004.12.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Europass egyike annak a három fő eszköznek, amelyek támogatják a mobilitást az Európai Unióban. Az öt dokumentumból álló portfólió lehetővé teszi, hogy a polgárok egyértelműen és egyszerűen igazolhassák képesítéseiket és képességeiket az uniós tagállamokban, a tagjelölt országokban (Bulgáriában, Horvátországban, Romániában és Törökországban), valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban. Ezt egészíti ki a 2002-ben létrehozott Ploteus webhely, amely információkat nyújt az Európán belüli oktatási és szakképzési lehetőségekről, továbbá az európai szakképzési keretrendszer, amelynek megvalósítása folyamatban van.

A dokumentumcsomag a következő elemekből áll:

Europass-önéletrajz (Europass-CV)

Ez a Bizottság által 2002-ben létrehozott európai önéletrajz továbbfejlesztett változata. Az Europass-önéletrajz modellje a portfólió legfőbb eleme, és az adott személy képességeinek bemutatására szolgál.

Europass-mobilitás

A közös európai formátumot használó Europass mobilitási igazolvány nyilvántart minden szintű, tanulmányi célú transznacionális mobilitási időszakot: a vállalati csereprogramokat, a félév egy adott egyetemen történő elvégzését vagy más egyéb tanfolyamokat. Ez jóval szélesebb alkalmazási körben az Europass-képzést váltja fel.

Europass oklevél-kiegészítés

Az oklevél-kiegészítés a dokumentum tulajdonosa felsőoktatási tanulmányainak eredményeiről nyújt információt. Leírja a sikeresen elvégzett tanfolyamok típusát, szintjét, kontextusát, tartalmát és státuszát. Ez azonban nem helyettesíti az eredeti oklevelet. Az Európai Tanáccsal és az UNESCO-val közösen kialakított dokumentumot a kiállító szerv tölti ki, és az oklevéllel együtt bemutatja.

Az oklevél-kiegészítés nyolc részből áll, amely információt nyújt a tulajdonosról, az oklevélről, a képesítés szintjéről, tartalmáról és az elért eredményről, valamint a képesítés funkciójáról, illetve a kiegészítés és a nemzeti felsőoktatási rendszer tanúsításáról.

Europass-bizonyítványkiegészítés

A bizonyítványkiegészítés ismerteti a szakképzési bizonyítványnak megfelelő szakmai képesítéseket. Ennek érdekében többek között információt nyújt a megszerzett képességekről, a különböző szakmai tevékenységről, a tanúsító szervekről, a tanúsítvány szintjéről, a részvételhez szükséges képesítésekről, valamint a képzés következő szintje elérésének lehetőségeiről. Nem helyettesíti az eredeti oklevelet, és nem jelent feltétel nélküli elismerést. Az illetékes nemzeti hatóságok állítják ki.

Europass idegennyelv-ismereti dosszié

Az idegennyelv-ismereti dosszié lehetőséget nyújt a polgárok számára idegen nyelvi és kulturális ismereteik bemutatására. Megtalálható benne az Europass nyelvi útlevél, amely tájékoztatást nyújt tulajdonosa európai szabványok alapján meghatározott idegennyelv-ismeretéről, az egyes nyelvekkel kapcsolatos készségeiről, továbbá magában foglal az elért nyelvi készségszint szemléltetésére szolgáló személyes munkát tartalmazó fájlt is.

Az Europass-kezdeményezést támogatja egy közösségi szinten kezelt internetes portál is. A webhely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy létrehozhassák saját Europass-önéletrajzukat és nyelvi útlevelüket, valamint hogy tájékozódhassanak az egyéb Europass-dokumentumokról.

A célkitűzések nemzeti szinten történő megvalósításáért, különösen a tevékenységek koordinálásáért és elősegítéséért felelős nemzeti Europass-központok hálózatát társfinanszírozás útján tervezik megvalósítani.

A Bizottságnak 2008. január 1-jétől kezdve négyévente be kell mutatnia egy, az irányelv megvalósításáról szóló értékelő jelentést az Európai Parlament számára.

A szabványos Europass-dokumentumok részletes leírása a határozat mellékletében található.

A határozat kiemeli a kohézió és az olyan egyéb eszközöket kiegészítő jelleg fontosságát, amelyek elősegítik az európai és a nemzetközi mobilitást:

 • az Európai Foglalkoztatási Hálózat (EURES);
 • az elismerést és az egyetemek közötti mobilitást elősegítő nemzeti információs központok Európai Tanács és az UNESCO által létrehozott európai hálózata (ENIC–ARIC).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
2241/2004/EK parlamenti és tanácsi határozat

2005.1.1.

HL L 390., 2004.12.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2008. július 4.) az Europass kezdeményezés első értékeléséről [COM(2008) 427 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A jelentés lényeges következtetéseket és ajánlásokat tartalmaz az Europass-kezdeményezés első külső értékelésével kapcsolatban, valamint leírja a Bizottság következtetéseit a nyomon követéshez. Az értékelés hatékony mobilitási eszköznek tekinti a kezdeményezést, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy egyértelmű módon igazolják képesítéseiket és kompetenciáikat az oktatás terén és a munkaerőpiacon egyaránt. A jelentés a megvalósítás költséghatékony eszközének tartja a nemzeti Europass-központok hálózatát és az internetes portált, amelyet az érdekeltek és a felhasználók is nagyra értékelnek. Az értékelés azonban azt is megállapítja, hogy a kezdeményezés előnyeit fokozottabb mértékben is ki lehetne használni. A kezdeményezés relevanciájának és hatékonyságának javítása érdekében az értékelés a következőket javasolja:

 • a foglalkozási mobilitásra nagyobb hangsúlyt kell fektetni a végrehajtási eszközök továbbfejlesztése révén;
 • mutatókat kell alkalmazni a nemzeti Europass-központok tevékenységi jelentéseinek javítására;
 • növelni kell a kezdeményezéssel kapcsolatos tájékoztatást a tanulók és a munkaadók számára;
 • az önéletrajz létrehozására szolgáló eszköz, valamint a minták és útmutatók továbbfejlesztése szükséges;
 • az oklevelet és a bizonyítványkiegészítéseket hatékonyabban be kell építeni a keretrendszerbe;
 • tovább kell mélyíteni a munkaügyi és a pályaorientációs szolgáltatások közötti együttműködést, hogy fokozni lehessen a kezdeményezés hatását az alacsonyan képzettek és a munkanélküliek körében.

Az értékelésre válaszul a Bizottság a következő intézkedéseket tervezi:

 • együttműködés az érintett intézményekkel a kezdeményezés támogatására az alacsonyan képzettek és a munkanélküliek körében;
 • az Europass-önéletrajz továbbfejlesztett verziójának létrehozása és megfelelő önértékelési szolgáltatás nyújtása;
 • az Europass mobilitási igazolvány használatának további támogatása a nemzeti és regionális mobilitási programokban;
 • az Europass mobilitási igazolvány kibocsátásának beépítése az egész életen át tartó tanulás programjába;
 • az Europass-oklevelek és -bizonyítványkiegészítések kezelésének hatékonyabb koordinálása;
 • az Europass-oklevelek továbbfejlesztése annak érdekében, hogy részletesebb tájékoztatást nyújtsanak a tulajdonos tanulmányi eredményeiről;
 • az Europass-kezdeményezés összekapcsolása az európai képesítési keretrendszer (EKKR) megvalósításával.
Utolsó frissítés: 05.08.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére