RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott

Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott

Utbildning och ungdomsfrågor är ett politikområde som spelar en viktig roll i en kunskapsbaserad ekonomi, och insatser på detta område främjar tillväxt och sysselsättning genom att bidra till en högutbildad och anpassningsbar befolkning. Insatser på detta område bidrar samtidigt till social sammanhållning och ett aktivt medborgarskap inom Europeiska unionen. Genom sina program till förmån för utbildning och ungdomar utvecklar EU den europeiska dimensionen, främjar rörlighet och uppmuntrar till samarbete. EU stöder och kompletterar medlemsstaternas åtgärder i överensstämmelse med artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Se även

  • En översikt över Europeiska unionens verksamheter: allmän och yrkesinriktad utbildning – ungdom
  • Ytterligare information finns på portalen Ungdom och yrkesutbildning (DE) (EN) (FR) samt Europeiska ungdomsportalen (DE) (EN) (FR) på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början