RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež zohrávajú kľúčovú úlohu v znalostnej ekonomike, keďže podporujú rast a zamestnanosť, a to posilňovaním rozvoja vysoko–kvalifikovaného a prispôsobivého obyvateľstva. Takisto posilňujú sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo v rámci Európskej únie. Prostredníctvom programov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže rozvíja Európska únia európsku dimenziu, podporuje mobilitu a povzbudzuje spoluprácu. Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v súlade s článkami 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok