RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Izglītība, apmācība, jaunatne, sports

Izglītība, apmācība, jaunatne, sports

Izglītībai, apmācībai un jaunatnei ir izšķirīga loma uz zināšanām balstītā ekonomikā — ja iedzīvotāji ir augsti kvalificēti un adaptēties spējīgi, tas sekmē izaugsmi un nodarbinātību. Tas arī stiprina sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu Eiropas Savienībā. Īstenojot izglītības, apmācības un jaunatnes programmas, Eiropas Savienība veido Eiropas dimensiju, veicina mobilitāti un stimulē sadarbību. Savienība atbalsta un papildina dalībvalstu rīcību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. un 166. pantu.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums