RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vzdělávání, odborná příprava, mládež, sport

Vzdělávání, odborná příprava, mládež, sport

Vzdělávání, odborná příprava a mládež hrají zásadní roli ve znalostní ekonomice, protože podněcují hospodářský růst a zaměstnanost tím, že díky nim se obyvatelstvo stává vysoce kvalifikovaným a přizpůsobivým. Posilují také sociální soudržnost a aktivní občanství v rámci Evropské unie. Evropská unie prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a programů pro mládež rozvíjí tzv. evropský rozměr, a to tím, že podporuje mobilitu a spolupráci. Unie podporuje a doplňuje činnosti členských států v souladu s články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Viz také

  • Přehled týkající se činností Evropské unie: Výchova, vzdělávání, mládež
  • Další informace získáte na portálech Vzdělávání a odborná příprava (DE) (EN) (FR) a Mládež (DE) (EN) (FR) Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky