RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Образование, обучение, младеж, спорт

Образование, обучение, младеж, спорт

Образованието, обучението и младежта играят важна роля при икономиката, почиваща на устоите на познанието, тъй като подкрепят растежа и заетостта чрез насърчаване на възникването на висококвалифицирано и адаптивно население. Те укрепват и социалното сближаване и активното гражданство в рамките на Европейския съюз. Чрез програмите за образование, обучение и за младежта Европейският съюз развива европейското измерение, насърчавайки мобилността и окуражавайки сътрудничеството. Съюзът подкрепя и допълва действията на държавите-членки в съответствие с членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Вижте още

  • Обзорен преглед на дейностите на Европейския съюз: образование, обучение и младеж
  • Допълнителна информация относно порталите „Образование и обучение“ (DE) (EN) (FR) и „Младеж“ (DE) (EN) (FR) на Генерална дирекция „Образование и култура“ (DE) (EN) (FR)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата