RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmän och yrkesinriktad utbildning: allmän ram

Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott

Allmän och yrkesinriktad utbildning spelar en nyckelroll när det gäller att omvandla Europeiska unionen (EU) till en ekonomi och ett samhälle som är världsledande och kunskapsbaserade. Sedan antagandet av Lissabonstrategin 2000 har det politiska samarbetet inom allmän och yrkesinriktad utbildning stärkts – i första hand genom arbetsprogrammet ”Allmän och yrkesinriktad utbildning 2010” som följs upp av den strategiska ramen för europeiskt samarbete inom allmän och yrkesinriktad utbildning ”ET 2020”. Detta samarbete har lett till att gemensamma mål och initiativ har utarbetats som omfattar alla slag av allmän och yrkesinriktad utbildning och alla stadier inom livslångt lärande. De stöds genom ett antal finansieringsprogram, bl.a. programmet för livslångt lärande 2007-2013 och Erasmus Mundus 2009-2013. Ett antal nätverk och organ stöder åtgärderna inom allmän och yrkesinriktad utbildning, nämligen genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur samt Europeiska institutet för innovation och teknik.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början