RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Izobraževanje in usposabljanje: splošni okvir

Izobraževanje, usposabljanje, mladina, šport

Izobraževanje in usposabljanje igrata ključno vlogo pri preoblikovanju Evropske unije (EU) v vodilno družbo in gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Politično sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja se povečuje vse od sprejetja lizbonske strategije v letu 2000 – najprej z delovnim programom „Izobraževanje in usposabljanje 2010“, ki mu je sledil strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju „ET 2020“. Na podlagi tega sodelovanja so se oblikovali skupni cilji in pobude, ki zajemajo vse vrste izobraževanja in usposabljanja ter vse faze v vseživljenjskem učenju. Podpirajo jih številni programi financiranja, kot sta Program Vseživljenjsko učenje 2007–13 in Erasmus Mundus 2009–13. Ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja podpirajo tudi številne mreže in agencije, na primer Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh