RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vzdelávanie a odborná príprava: všeobecný rámec

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú kľúčovú úlohu pri transformácii Európskej únie (EÚ) na vedúcu znalostnú spoločnosť a ekonomiku vo svetovom meradle. Od prijatia lisabonskej stratégie v roku 2000 sa posilnila politická spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy – v prvom rade prostredníctvom pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, po ktorej nasledoval strategický rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ET 2020. Táto spolupráca viedla k sformulovaniu spoločných cieľov a iniciatív, ktoré zahŕňajú všetky typy vzdelávania a odbornej prípravy a všetky etapy celoživotného vzdelávania. Podporuje ich viacero programov financovania, ako je napríklad Program celoživotného vzdelávania 2007 – 2013 a Erasmus Mundus 2009 – 2013. Okrem toho podporuje činnosť v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy viacero sietí a agentúr, konkrétne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru a Európsky inovačný a technologický inštitút.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok