RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Educaţie şi formare: cadru general

Educaţie, formare, tineret, sport

Educaţia şi formarea au un rol-cheie în transformarea Uniunii Europene (UE) într-una dintre cele mai competitive societăţi şi economii bazate pe cunoaştere din lume. De la adoptarea Strategiei de la Lisabona în 2000, s-a consolidat cooperarea politică în domeniul educaţiei şi formării, mai întâi prin programul de lucru „Educaţie şi formare profesională 2010”, iar mai apoi prin cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale „ET 2020”. Această cooperare a dus la formularea unor obiective şi inițiative comune care înglobează toate tipurile de educaţie şi formare şi toate etapele învăţării de-a lungul vieţii. Obiectivele şi iniţiativele sunt susținute de o serie de programe de finanţare, cum ar fi Programul de învăţare de-a lungul vieţii 2007-2013 şi Erasmus Mundus 2009-2013. Mai mult, o serie de reţele şi agenţii susţin desfăşurarea de acţiuni în domeniul educaţiei şi formării, şi anume Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii