RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Edukacja i szkolenia: ramy ogólne

Edukacja, szkolenia, młodzież, sport

Edukacja i szkolenia odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu Unii Europejskiej (UE) w wiodące na świecie społeczeństwo i gospodarkę oparte na wiedzy. Od przyjęcia strategii lizbońskiej w 2000 r. współpraca polityczna w zakresie edukacji i szkoleń została wzmocniona – najpierw przez program roboczy „Edukacja i Szkolenia 2010”, a następnie przez strategiczne ramy współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń „ET 2020”. Współpraca ta doprowadziła do sformułowania wspólnych celów i inicjatyw, obejmujących wszelkie rodzaje edukacji i szkoleń oraz wszystkie etapy nauki przez całe życie. Wspierane są one przez szereg programów finansowania, takich jak program „Uczenie się przez całe życie 2007–2013” oraz Erasmus Mundus 2009–2013. Ponadto działania w zakresie edukacji i szkoleń wspiera szereg sieci i agencji, takich jak Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz Europejski Instytut Technologii i Innowacji.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony