RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Onderwijs en opleiding: algemeen kader

Onderwijs, opleiding, jeugdzaken, sport

Onderwijs en opleiding spelen een sleutelrol bij de omvorming van de Europese Unie (EU) in de meest toonaangevende kennismaatschappij en -economie ter wereld. Sinds de goedkeuring van de Lissabonstrategie in 2000 is de beleidssamenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding versterkt, eerst door het werkprogramma “Onderwijs en Opleiding 2010” en daarna door het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding “ET 2020”. Deze samenwerking heeft geleid tot de vaststelling van gemeenschappelijke streefdoelen en initiatieven met betrekking tot alle typen van onderwijs en opleiding en alle fasen van een leven lang leren. Zij worden ondersteund door een aantal steunprogramma’s, zoals het programma Een Leven Lang Leren 2007-2013 en Erasmus Mundus 2009-2013. Daarnaast ondersteunen ook een aantal netwerken en agentschappen initiatieven op het gebied van onderwijs en opleiding, met name het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur en het Europees Instituut voor innovatie en technologie.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven