RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Izglītība un apmācība: vispārīgs satvars

Izglītība, apmācība, jaunatne, sports

Izglītībai un apmācībai ir izšķirīga nozīme, lai Eiropas Savienība (ES) pārtaptu uz zināšanām balstītā sabiedrībā un ekonomikā, kas rāda priekšzīmi visai pasaulei. Kopš Lisabonas stratēģijas pieņemšanas 2000. gadā ir nostiprinājusies politiskā sadarbība izglītības un apmācības jomā — vispirms to stiprināja darba programma "Izglītība un apmācība — 2010", pēc tam "ET 2020" jeb stratēģiska sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā. Sadarbības gaitā izstrādāti vienoti mērķi un iniciatīvas, kas aptver visus izglītības un apmācības veidus un visus mūžizglītības posmus. Atbalstu sniedz vairākas finansēšanas programmas, piemēram, Mūžizglītības programma (2007.–2013. gads) un "Erasmus Mundus" (2009.–2013. gads). Turklāt pasākumus izglītības un apmācības jomā atbalsta arī vairāki tīkli un aģentūras, proti, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums