RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oideachas agus oiliúint: creat ginearálta

Oideachas, oiliúint, óige, spórt

Tá an t-oideachas agus an oiliúint ríthábhachtach maidir le sochaí agus geilleagar faisnéis-bhunaithe ar thús cadhnaíochta a dhéanamh den Aontas Eorpach (AE). Ó glacadh Straitéis Liospóin sa bhliain 2000, neartaíodh comhar polaitiúil maidir le hoideachas agus oiliúint — sa chéad áit ag an gclár oibre “Oideachas agus Oiliúint 2010” agus ina dhiaidh sin ag an gcreat straitéiseach um chomhar Eorpach maidir le hoideachas agus oiliúint “ET 2020”. De thoradh an chomhair sin ceapadh spriocanna agus tionscnaimh a chuimsíonn gach cineál oideachais agus oiliúna agus gach céim den fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Tá siad faoi thacaíocht ag roinnt clár cistithe, ar nós an Chláir um Fhoghlaim ar feadh an tsaoil 2007-13 agus Erasmus Mundus 2009-13. Thairis sin, tá roinnt gréasán agus gníomhaireachtaí ann a thacaíonn le gníomhaíochtaí oideachais agus oiliúna, eadhon, an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir agus an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh