RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Образование и обучение: обща рамка

Образование, обучение, младеж, спорт

Образованието и обучението играят ключова роля за превръщането на Европейския съюз (ЕС) в общество и икономика, почиващи на устоите на познанието, които са водещи в света. От приемането на Лисабонската стратегия през 2000 г. политическото сътрудничество за образование и обучение укрепна – първо чрез работната програма „Образование и обучение 2010”, последвана от стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „ЕТ 2020“. Това сътрудничество доведе до формулирането на общи цели и инициативи, които обхващат всички видове образование и обучение и всички етапи на обучението през целия живот. Те се подкрепят от няколко програми за финансиране, като например „програмата за обучение през целия живот 2007-2013“ и „Еразмус Мундус 2009-2013”. Освен това действията за образование и обучение се подкрепят от няколко мрежи и агенции, а именно: Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и Европейският институт за иновации и технологии.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата