RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 22 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydike

Nätverket Eurydike har de främsta metoderna när det gäller att få fram information om de nationella och europeiska utbildningsstrukturerna och utbildningssystemen och utvecklingen av dessa. Det har som syfte att förbättra det europeiska samarbetet inom området för livslångt lärande.

RÄTTSAKT

Resolution utfärdad av rådet och utbildningsministrarna samlade till möte i rådet den 6 december 1990 angående nätverket Eurydike om utbildning inom EU-kommissionen [EGT C 329, 31.12.1990].

SAMMANFATTNING

Uppdraget för nätverket Eurydike (DE) (EN) (FR) är att åt alla de ansvariga för de europeiska utbildningssystemen och den europeiska utbildningspolitiken, erbjuda analyser och information på europeisk nivå som hjälp till dessa att fatta sina beslut.

Nätverket Eurydike ägnar sig framför allt åt att studera hur utbildningen i Europa är strukturerad och organiserad på alla nivåer. Det utgör en omfattande informationskälla och omfattar:

  • detaljerade beskrivningar och översikter rörande de nationella utbildningssystemen;
  • tematiska och jämförande studier om ämnen som är av särskilt intresse för Europa;
  • indikatorer och statistik;
  • en sammanställning av fakta och siffror rörande utbildning, till exempel tidsplaner för skolor och universitetet, jämförelser mellan lärares och skolledares löner och jämförelser i fråga om antalet undervisningstimmar.

Organisation

Informationsnätverket Eurydike stödjer och underlättar det europeiska samarbetet inom utbildning och området för livslångt lärande, tillhandahåller information om de europeiska utbildningssystemen samt analyserar de gällande systemen och vilken politik som förs inom dessa.

Det består av 37 nationella enheter belägna inom 33 länder, vilka alla deltar i Europeiska unionens (EU:s) program för livslångt lärande (EU:s medlemsländer, Eftaländerna, Kroatien och Turkiet). Det samordnas och förvaltas av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) beläget i Bryssel.

Alltsedan 1980 är nätverket Eurydike ett av de strategiska hjälpmedlen som upprättats av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna för att stödja det europeiska samarbetet inom utbildningsområdet. Sedan 2007 utgör Eurydike en integrerad del av det europeiska handlingsprogrammet inom utbildning och livslångt lärande.

Samarbete med andra parter

Eurydike har ett nära samarbete med flera europeiska och internationella organisationer.

Sedan 1995 publiceras rapporter om nyckeltal genom ett samarbete mellan Eurydike och Eurostat (DE) (EN) (FR) (det europeiska statistikkontoret). Eurydike samarbetar med Eurostat för att uppdatera och regelbundet komplettera det stora utbudet av indikatorer. Alltsedan 2005 är även Centrum för utbildning och livslångt lärande (CRELL - Centre for Research on Lifelong Learning), en viktig partner när det gäller indikatorer.

På grund av det allt tätare sambandet mellan utbildning och yrkesutbildning arbetar Eurydike i nära samarbete med European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) samt med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) när det gäller Turkiet och länderna på Balkanhalvön.

Eurydike samarbetar även med Europeiska byrån för utveckling av undervisning av elever med behov av särskilt stöd.

Slutligen stödjer Eurydike kommissionen i dennas arbete med internationella organisationer, t.ex. Europarådet, Organisationen för europeiskt samarbete och utveckling (OECD) och UNESCO.

Senast ändrat den 13.09.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början