RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 22 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Omrežje Eurydice je najpomembnejše informacijsko orodje za izmenjavo podatkov o strukturah, sistemih in razvoju na področju izobraževanja na nacionalni in evropski ravni. Prizadeva si za izboljšanje evropskega sodelovanja na področju vseživljenjskega učenja.

AKT

Resolucija Sveta in ministrov za izobraževanje, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 6. decembra 1990 o informacijskem omrežju Eurydice na področju izobraževanja v Evropski skupnosti (UL C 329, 31.12.1990).

POVZETEK

Poslanstvo omrežja Eurydice (DE) (EN) (FR) je zagotavljati vsem, ki so odgovorni za izobraževalne sisteme in politike v Evropi, analize in informacije na evropski ravni in jim tako pomagati pri sprejemanju odločitev.

Omrežje Eurydice je zlasti usmerjeno v način strukturiranja in organizacije izobraževanja v Evropi na vseh ravneh. Ponuja širok nabor informacij, ki med drugim vključujejo:

  • podrobne opise in ponazoritve nacionalnih izobraževalnih sistemov,
  • primerjalne tematske študije o temah posebnega interesa za Evropo,
  • kazalnike in statistike,
  • dejstva in statistične podatke v zvezi z izobraževanjem, kot so šolski in študijski koledarji, primerjave med plačami učiteljev in ravnateljev ter med trajanjem pouka.

Organizacija

Omrežje Eurydice podpira in lajša evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja z zagotavljanjem informacij o evropskih izobraževalnih sistemih ter z analizo teh sistemov in izobraževalnih politik.

Omrežje sestavlja 37 nacionalnih enot v 33 evropskih državah, ki sodelujejo v programu Evropske unije na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja (države članice EU, države Efte, Hrvaška in Turčija). Omrežje koordinira in vodi Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo s sedežem v Bruslju.

Eurydice je vse od leta 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovile Evropska komisija in države članice. Od leta 2007 je Eurydice del evropskega akcijskega programa na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

Sodelovanje z drugimi partnerji

Eurydice tesno sodeluje z različnimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami.

Poročila o ključnih podatkih od leta 1995 izhajajo v sodelovanju s Statističnim uradom Evropske unije (Eurostat (DE) (EN) (FR)). Eurydice v sodelovanju z Eurostatom redno obnavlja in posodablja to široko paleto kazalnikov. Pomembno vlogo na področju kazalnikov od leta 2005 igra tudi Center za raziskovanje vseživljenjskega učenja (CRELL).

Zaradi vse večje prepletenosti izobraževanja in usposabljanja Eurydice tesno sodeluje tudi z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropsko ustanovo za usposabljanje (ETF).

Eurydice sodeluje tudi z Evropsko agencijo za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb.

Eurydice svetuje Evropski komisiji pri njenem sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in UNESCO.

Zadnja posodobitev: 13.09.2011
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh