RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 22 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Reţeaua Eurydice reprezintă principalul instrument de informare cu privire la structurile, sistemele şi progresele naţionale şi europene în domeniul educaţiei. Obiectivul acesteia este îmbunătăţirea cooperării europene în domeniul educaţiei pe tot parcursul vieţii.

ACT

Resolution of the Council and Ministers for Education, meeting within the Council of 6 December 1990 concerning the Eurydice Education Information Network in the European Community [Official Journal C 329 of 31.12.1990] (Rezoluţia Consiliului şi a Miniştrilor Educaţiei, reuniţi în cadrul Consiliului, din 6 decembrie 1990, privind reţeaua Eurydice de informare asupra educaţiei).

SINTEZĂ

Misiunea reţelei Eurydice (DE) (EN) (FR) este de a furniza, oricărei persoane responsabile de sistemele de învăţământ şi de politicile educaţionale în Europa, analize şi informaţii la nivel european în scopul de a-i facilita luarea de decizii.

Reţeaua Eurydice se concentrează în principal pe modul în care educaţia în Europa este structurată şi organizată la toate nivelurile. Aceasta furnizează o vastă sursă de informaţii, inclusiv:

  • descrieri detaliate şi prezentări de ansamblu ale sistemelor educaţionale naţionale;
  • studii tematice comparative pe teme specifice de interes european;
  • indicatori şi statistici;
  • un set de fapte şi cifre referitoare la educaţie, cum sunt calendarele şcolare şi universitare, comparaţiile între salariile cadrelor didactice şi ale directorilor de instituţii de învăţământ şi comparaţii ale timpului de predare.

Organizare

Reţeaua Eurydice sprijină şi facilitează cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării pe tot parcursul vieţii, furnizând informaţii referitoare la sistemele educaţionale europene, precum şi o analiză a acestor sisteme şi a politicilor relevante.

Reţeaua este alcătuită din 37 de unităţi naţionale situate în 33 de ţări care participă la programul Uniunii Europene (UE) în domeniul educaţiei şi formării pe tot parcursul vieţii (statele membre ale UE, ţările membre ale AELS, Croaţia şi Turcia). Ea este coordonată şi gestionată de Agenţia Executivă „Educaţie, Audiovizual şi Cultură” a UE, cu sediul la Bruxelles.

Din 1980, reţeaua Eurydice este unul dintre mecanismele strategice instituite de Comisia Europeană şi de statele membre pentru a sprijini cooperarea europeană în domeniul educaţiei. Din 2007, Eurydice face parte integrantă din programul european de acţiune în domeniul educaţiei şi formării pe tot parcursul vieţii.

Cooperarea cu alţi parteneri

Eurydice cooperează strâns cu mai multe organizaţii europene şi internaţionale.

Din 1995, rapoarteleCifre-cheie sunt publicate în baza unui parteneriat încheiat între Eurydice şi Eurostat (DE) (EN) (FR) (Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene). Eurydice colaborează cu Eurostat în vederea actualizării şi revizuirii periodice a acestei game largi de indicatori. Din 2005, Centrul de cercetare pentru educaţia şi formarea pe tot parcursul vieţii (CRELL) este de asemenea un partener important în domeniul indicatorilor.

În urma conexiunii din ce în ce mai strânse dintre educaţie şi formare, Eurydice cooperează îndeaproape cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi cu Fundaţia Europeană de Formare (ETF), în ceea ce priveşte Turcia şi ţările din Balcani.

De asemenea, Eurydice cooperează cu Agenţia Europeană pentru dezvoltarea educaţiei persoanelor cu nevoi speciale.

În sfârşit, unitatea europeană a reţelei Eurydice sprijină Comisia Europeană în activităţile sale împreună cu organizaţiile internaţionale, de pildă Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi UNESCO.

Ultima actualizare: 13.09.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii