RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 22 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Sieć Eurydice jest głównym narzędziem uzyskiwania informacji o strukturach, systemach i krajowych i europejskich osiągnięciach w dziedzinie edukacji. Jej celem jest poprawa europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia przez całe życie.

AKT

Rezolucja Rady i Ministrów Edukacji zebranych w Radzie z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie sieci informacji o edukacji we Wspólnocie Europejskiej Eurydice [Dziennik Urzędowy C 329 z 31.12.1990].

STRESZCZENIE

Misją sieci Eurydice (DE) (EN) (FR) jest dostarczanie wszystkim osobom odpowiedzialnym za systemy oświaty i polityki edukacyjne w Europie analiz i informacji na poziomie europejskim w celu udzielenia im pomocy w podejmowaniu decyzji.

Sieć Eurydice skupia się głównie na tym, w jaki sposób edukacja w Europie jest ustrukturyzowana i zorganizowana na wszystkich poziomach. Jest ona bogatym źródłem informacji, w tym:

  • szczegółowe opisy i przeglądy krajowych systemów edukacji,
  • porównawcze studia tematyczne dotyczące konkretnych zagadnień o znaczeniu europejskim,
  • wskaźniki i statystyki,
  • fakty i liczby dotyczące edukacji, takie jak kalendarze szkolne i akademickie, porównanie zarobków nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych oraz czasu pracy.

Organizacja

Sieć Eurydice wspiera i ułatwia współpracę europejską w dziedzinie edukacji i kształcenia przez całe życie, dostarczając informacje o europejskich systemach edukacyjnych oraz analizy tych systemów i polityk w tym zakresie.

Sieć składa się z 37 biur w 33 krajach uczestniczących w programie Unii Europejskiej (UE) w zakresie edukacji i kształcenia przez całe życie (państwa członkowskie UE, kraje EFTA, Chorwacja i Turcja). Sieć jest koordynowana i zarządzana przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego UE z siedzibą w Brukseli.

Od 1980 r. sieć Eurydice jest jednym z mechanizmów strategicznych ustanowionych przez Komisję Europejską i państwa członkowskie w celu wspierania współpracy europejskiej w zakresie edukacji. Od 2007, Eurydice stanowi integralną część europejskiego programu działań europejski w zakresie edukacji i kształcenia przez całe życie.

Współpraca z innymi partnerami

Eurydice ściśle współpracuje z wieloma organizacjami europejskimi i międzynarodowymi.

Od 1995 r. raporty z serii Kluczowe dane są publikowane w ramach partnerstwa łączącego Eurydice i Eurostat (DE) (EN) (FR) (Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich). Eurydice współpracuje z Eurostatem, aby regularnie aktualizować i odnawiać ten szeroki wachlarz wskaźników. Od 2005 r. Wspólnotowe Centrum Badawcze ds. edukacji i kształcenia przez całe życie (CRELL) jest także ważnym partnerem w zakresie wskaźników.

W związku z coraz ściślejszym związkiem między edukacją i szkoleniami Eurydice współpracuje intensywnie z Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) oraz z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF) w odniesieniu do Turcji i krajów bałkańskich.

Eurydice współpracuje również z Europejską Agencją ds. Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Ponadto jednostka europejska Eurydice wspomaga Komisję w pracach z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i UNESCO.

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony