RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 22 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Het Eurydice-netwerk is de voornaamste informatiebron over de nationale en Europese onderwijsstructuren, -systemen en ontwikkelingen. Het netwerk beoogt een betere Europese samenwerking op het vlak van een leven lang leren.

BESLUIT

Resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs, in het kader van de Raad bijeen, van 6 december 1990 betreffende het Eurydice-informatienetwerk voor het onderwijs in de Europese Gemeenschap [Publicatieblad C 329 van 31.12.1990].

SAMENVATTING

De missie van het Eurydice-netwerk (DE) (EN) (FR) is het verschaffen, aan alle personen die verantwoordelijk zijn voor de onderwijssystemen en het onderwijsbeleid in Europa, van analyses en informatie op Europees niveau teneinde hen te helpen bij hun besluitvorming.

Het Eurydice-netwerk legt zich voornamelijk toe op de manier waarop het onderwijs in Europa op alle niveaus gestructureerd en georganiseerd wordt. Het biedt een uitgebreide bron aan informatie, met inbegrip van:

  • gedetailleerde beschrijvingen en overzichten van de nationale onderwijssystemen;
  • vergelijkende thematische studies over bepaalde onderwerpen van Europees belang;
  • indicatoren en statistieken;
  • een geheel van feiten en cijfers met betrekking tot onderwijs, zoals de schoolkalenders en de academische agenda's, salarisvergelijkingen van onderwijzend personeel en instellingshoofden en vergelijkingen van de onderwijsduur.

Organisatie

Het Eurydice-netwerk steunt en bevordert de Europese samenwerking op het vlak van onderwijs en een leven lang leren, door informatie te verschaffen over de Europese onderwijssystemen en door deze systemen en het beleid ter zake te analyseren.

Het bestaat uit 37 nationale eenheden gevestigd in de 33 landen die deelnemen aan het programma van de Europese Unie (EU) inzake een leven lang leren (de lidstaten van de EU, de EVA-landen, Kroatië en Turkije). Het wordt gecoördineerd en beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele middelen en Cultuur van de EU, gevestigd in Brussel.

Sinds 1980 is het Eurydice-netwerk een van de strategische mechanismen die in het leven zijn geroepen door de Europese Commissie en de lidstaten om de Europese samenwerking inzake onderwijs te steunen. Sinds 2007 is Eurydice een integraal onderdeel van het Europese actieprogramma inzake een leven lang leren.

Samenwerking met andere partners

Eurydice werkt nauw samen met diverse Europese en internationale organisaties.

Sinds 1995 worden de Kerncijferrapporten gepubliceerd op basis van een partnerschap tussen Eurydice en Eurostat (DE) (EN) (FR) (Statistisch bureau van de Europese Gemeenschappen). Eurydice werkt samen met Eurostat om deze brede waaier aan indicatoren te actualiseren en regelmatig te vernieuwen. Sinds 2005 is ook het CRELL (Centre for Research on Education and Lifelong Learning) een belangrijke partner op het vlak van indicatoren.

Ten gevolge van het steeds hechtere verband tussen onderwijs en opleiding werkt Eurydice nauw samen met het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en de Europese Stichting voor Opleiding (ETF), als het gaat om Turkije en de Balkanlanden.

Eurydice werkt tevens samen met het Het Europees Agentschap voor de ontwikkeling van het onderwijs voor leerlingen met specifieke behoeften.

Tot slot ondersteunt de Europese Eurydice-eenheid de Commissie bij haar werk met internationale organisaties zoals de Raad van Europa, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en UNESCO.

Laatste wijziging: 13.09.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven