RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 22 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Eurydice tīkls ir galvenais informācijas instruments saistībā ar valstu un Eiropas izglītības struktūrām, sistēmām un attīstību. Tā mērķis ir veicināt Eiropas sadarbību mūžizglītības jomā.

AKTS

1990. gada 6. decembrī Padomes ietvaros pieņemtā Padomes un Izglītības ministru Rezolūcija par izglītības informācijas tīklu Eiropas Kopienā (Oficiālais Vēstnesis, C 329, 31.12.1990.).

KOPSAVILKUMS

Eurydice tīkla (DE) (EN) (FR) uzdevums ir nodrošināt analīzi un informāciju Eiropas līmenī par izglītības sistēmām un izglītības politiku Eiropā atbildīgām personām, lai palīdzētu tām lēmumu pieņemšanā.

Eurydice tīkls galvenokārt velta uzmanību tam, kā visos līmeņos ir strukturēta un organizēta izglītība Eiropā. Tas nodrošina plašu informācijas klāstu, tostarp:

  • detalizētus aprakstus un pārskatus par valstu izglītības sistēmām;
  • salīdzinošus tematiskus pētījumus par konkrētiem tematiem visas Eiropas interesēs;
  • rādītājus un statistiku;
  • ar izglītības jomu saistītu faktu un skaitļu kopumu, piemēram, skolas un akadēmiskos kalendārus, pedagogu un mācību iestāžu direktoru darba samaksas salīdzinājumus un mācību laiku salīdzinājumus.

Organizācija

Eurydice tīkls atbalsta un veicina Eiropas sadarbību izglītības un mūžizglītības jomā, sniedzot informāciju par Eiropas izglītības sistēmām, kā arī minēto sistēmu un šajā jomā īstenotās politikas analīzi.

Tajā ietilpst 37 valstu nodaļas 33 valstīs, kuras piedalās Eiropas Savienības (ES) programmā izglītības un mūžizglītības jomā (ES dalībvalstis, EBTA valstis, Horvātija un Turcija). To koordinē un vada ES Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, kas atrodas Briselē.

Kopš 1980. gada Eurydice ir viens Eiropas Komisijas un dalībvalstu izveidotajiem stratēģiskajiem mehānismiem, kura mērķis ir atbalstīt Eiropas sadarbību izglītības jomā. Kopš 2007. gada Eurydice ir Eiropas rīcības programmas izglītības un mūžizglītības jomā neatņemama daļa.

Sadarbība ar citiem partneriem

Eurydice cieši sadarbojas ar vairākām Eiropas un starptautiskajām organizācijām.

Pamatojoties uz Eurydice un Eurostat (EN) (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) partnerību, kopš 1995. gada tiek publicēti ziņojumi Pamatdati. Eurydice sadarbojas ar Eurostat, lai sagatavotu un regulāri atjauninātu šo plašo rādītāju klāstu. Kopš 2005. gada arī Mūžizglītības pētniecības centrs (CRELL) ir nozīmīgs partneris rādītāju sniegšanas jomā.

Tā kā starp izglītību un apmācību veidojas aizvien ciešākas saites, Eurydice cieši sadarbojas ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un Eiropas Izglītības fondu (EIF) attiecībā uz Turciju un Balkānu valstīm.

Eurydice sadarbojas ar Eiropas Aģentūru izglītības attīstībai personām ar īpašām vajadzībām.

Visbeidzot, Eurydice Eiropas nodaļa atbalsta Komisiju sadarbībā ar tādām starptautiskajām organizācijām kā Eiropas Padome, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un UNESCO.

Pēdējā atjaunināšana: 13.09.2011
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums