RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 22 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Eurydice tinklas yra pagrindinė informacijos apie nacionalines bei Europos švietimo struktūras, sistemas ir raidą priemonė. Jo tikslas – pagerinti bendradarbiavimą Europos mastu visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje.

DOKUMENTAS

1990 m. gruodžio 6 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusios Švietimo ministerijos rezoliucija dėl Eurydice informacinio tinklo apie švietimą Europos Sąjungoje (Oficialusis leidinys C 329, 1990 12 31).

SANTRAUKA

Eurydice tinklo (DE) (EN) (FR) tikslas yra pateikti Europos lygmens analizes ir informaciją asmenims, atsakingiems už švietimo sistemas bei švietimo politiką Europoje, siekiant jiems padėti sprendimų priėmimo procese.

Eurydice tinklas daugiausia orientuojasi į tai, kaip švietimas Europoje yra struktūrinamas ir organizuojamas visais lygmenimis. Jis pateikia daug informacijos, įskaitant:

  • smulkius nacionalinių švietimo sistemų aprašymus ir apžvalgas;
  • tam tikrų Europai svarbių klausimų temines lyginamąsias analizes;
  • rodiklius ir statistiką;
  • visus su švietimu susijusius faktus ir duomenis, tokius kaip mokykliniai ir akademiniai kalendoriai, mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimų palyginimai bei mokymosi laiko palyginimai.

Organizacija

Eurydice tinklas remia bendradarbiavimą Europos mastu ir suteikia palankesnes sąlygas jam įgyvendinti švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje, teikdamas informaciją apie Europos švietimo sistemas bei šių sistemų analizę ir su šiais klausimais susijusią politiką.

Jį sudaro 37 nacionaliniai padaliniai, įsiteigti 33-jose Europos Sąjungos (ES) švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi programoje dalyvaujančiose šalyse (ES valstybės narės, ELPA šalys, Kroatija ir Turkija). Jį koordinuoja ir valdo Briuselyje įsikūrusi ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga.

Nuo 1980 m. Eurydice tinklas yra vienas iš strateginių Europos Komisijos ir Valstybių narių įkurtų mechanizmų, siekiantis remti bendradarbiavimą švietimo srityje Europos mastu. Nuo 2007 m. Eurydice yra Europos švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi veiksmų programos sudėtinė dalis.

Bendradarbiavimas su kitais partneriais

Eurydice glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis Europos ir tarptautinėmis organizacijomis.

Nuo 1995 m. publikuojamos ataskaitos Pagrindiniai duomenys yra pagrįstos Eurydice ir Eurostato (DE) (EN) (FR) (Europos Bendrijų statistikos tarnybos) partneryste. Eurydice bendradarbiauja su Eurostatu, kad reguliariai atnaujintų šiuos įvairius rodiklius. Nuo 2005 m. Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą mokslinių tyrimų centras (CRELL) taip pat yra svarbus partneris rodiklių srityje.

Kadangi švietimas ir mokymas vis labiau siejasi, Eurydice glaudžiai bendradarbiauja su Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop) bei Europos mokymo fondu (ETF) dėl Turkijos ir Balkanų šalių.

Eurydice taip pat bendradarbiauja su Europos specialiojo ugdymo agentūra.

Europos Eurydice padalinys galiausiai remia Komisijos darbą su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip Europos Taryba, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) bei UNESCO.

Paskutinį kartą atnaujinta: 13.09.2011
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią