RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 22 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Eurydice-verkon pääasiallinen tehtävä on kansallisia ja eurooppalaisia koulutusrakenteita ja -järjestelmiä sekä koulutusalan muutoksia koskevan tiedon tuottaminen. Sen tavoitteena on kehittää elinikäisen oppimisen alalla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä.

ASIAKIRJA

Resolution of the Council and Ministers for Education, meeting within the Council of 6 December 1990 concerning the Eurydice Education Information Network in the European Community (DE) (EN) (FR) (Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden opetusministerien päätöslauselma, annettu 6 päivänä joulukuuta 1990, Euroopan koulutusalan Eurydice-tietoverkosta) [EYVL C 329, 31.12.1990].

TIIVISTELMÄ

Eurydice-verkon (DE) (EN) (FR) tehtävänä on tuottaa koko unionia koskevia analyysejä ja tietoa, joita Euroopan koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikoista vastaavat päättäjät voivat käyttää apuna päätöksenteossa.

Eurydice-verkon alaan kuuluvat pääasiassa eurooppalaisen koulutuksen rakenteet ja sen järjestäminen kaikissa koulutusasteissa. Se on tuottanut huomattavan tietoaineiston, joka käsittää esimerkiksi

  • yksityiskohtaisia kuvauksia ja yleiskatsauksia kansallisista koulutusjärjestelmistä
  • aihekohtaisia vertailevia tutkimuksia Euroopan kannalta merkittävistä aiheista
  • indikaattoreita ja tilastoja
  • koulutusalaa koskevan perustietopaketin esimerkiksi koulujen ja korkeakoulujen lukuvuoden kulusta, opettajien ja koulunjohtajien palkkavertailuista ja koulutusaikoja koskevista vertailuista.

Organisaatio

Eurydice-verkko tukee ja edistää eurooppalaista yhteistyötä elinikäisen oppimisen alalla tuottamalla tietoa ja analyysejä eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja -politiikoista.

Siihen kuuluu 37 kansallista yksikköä 33:sta Euroopan unionin (EU) elinikäisen oppimisen ohjelmaan osallistuvasta maasta (EU:n jäsenvaltiot, EFTA-maat, Kroatia ja turkki). Sitä koordinoi ja hallinnoi Brysselissä sijaitseva EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Euroopan komission ja jäsenvaltioiden vuonna 1980 perustama Eurydice-verkko on yksi eurooppalaisen koulutusyhteistyön keskeisistä tukirakenteista. Vuodesta 2007 lähtien Eurydice-verkko on ollut keskeinen osa EU:n elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa.

Muut yhteistyökumppanit

Eurydice-verkko tekee tiivistä yhteistyötä useiden eurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Eurydice-verkon ja Eurostatin (DE) (EN) (FR) (Euroopan unionin tilastotoimisto) kumppanuuteen pohjautuvia Avainluvut-raportteja on julkaistu vuodesta 1995. Niissä on esitetty suuri joukko erilaisia indikaattoreita, joita Eurydice-verkko ja Eurostat yhdessä täydentävät ja saattavat ajan tasalle. Myös elinikäisen oppimisen tutkimusyksikkö (CRELL) on vuodesta 2005 ollut merkittävä yhteistyökumppani kyseisiin indikaattoreihin liittyvissä asioissa.

Koska yleissivistävä ja ammatillinen koulutus kytkeytyvät entistä tiiviimmin toisiinsa, Eurydice-verkko toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) sekä Euroopan koulutussäätiön (ETF) kanssa Turkkia ja Balkanin maita koskevissa kysymyksissä.

Eurydice-verkko tekee yhteistyötä myös Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen (European Agency for Development in Special Needs Education) kanssa.

Eurooppalainen Eurydice-yksikkö tukee lisäksi komission toimintaa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Euroopan neuvostossa, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) ja UNESCO:ssa.

Viimeisin päivitys 13.09.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun