RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 22 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Eurydice'i võrgustik on peamine teabevahend liikmesriikide ja Euroopa haridusstruktuuride, -süsteemide ja arengu kohta. Selle eesmärk on parandada Euroopa koostööd elukestva õppe valdkonnas.

AKT

Nõukogu ja nõukogu juures kogunenud haridusministrite resolutsioon, 6. detsember 1990, mis käsitleb Eurydice'i haridusteabe võrgustikku Euroopa Ühenduses [Euroopa Liidu Teataja, C 329, 31.12.1990].

KOKKUVÕTE

Eurydice'i võrgustiku (DE) (EN) (FR) missioon on pakkuda kõikidele Euroopa haridussüsteemi ja -poliitika juhtidele analüüsi ja teavet Euroopa tasandil, et abistada neid otsuste tegemisel.

Eurydice'i võrgustik pühendub peamiselt viisile, mille kohaselt Euroopa haridus on kõikidel tasanditel struktureeritud ja korraldatud. Tegemist on põhjaliku teabeallikaga, mis hõlmab järgmist:

  • riiklike haridussüsteemide üksikasjalikud kirjeldused ja tähelepanekud nende kohta;
  • võrdlevad temaatilised uuringud Euroopa erihuvisid käsitlevate teemade kohta;
  • näitajad ja statistika;
  • haridusalaste faktide ja arvandmete kogumik, nagu kooli- ja akadeemilised kalendrid, õpetajate ja haridusasutuste juhtide palgavõrdlused ning õppeaja võrdlused.

Korraldus

Eurydice'i võrgustik toetab ja hõlbustab Euroopa koostööd elukestva õppe valdkonnas, pakkudes teavet Euroopa haridussüsteemide kohta, ning nimetatud süsteeme ja nendega seotud poliitika analüüsi.

See koosneb 37 riiklikust üksusest 33 riigis, kes osalevad Euroopa Liidu (EL) elukestva õppe programmis (ELi ja EFTA liikmesriigid, Horvaatia ja Türgi). Seda kooskõlastab ja juhib Brüsselis asuv ELi Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus.

Eurydice'i võrgustik on alates 1980. aastast üks Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide väljatöötatud strateegilistest mehhanismidest, mille eesmärk on toetada Euroopa hariduskoostööd. Eurydice kuulub alates 2007. aastast täiel määral Euroopa elukestva õppe programmi.

Koostöö muude partneritega

Eurydice teeb tihedat koostööd mitmete Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Aastast 1995 avaldatakse Eurydice'i ja Eurostati (DE) (EN) (FR) partnerluse alusel statistikaaruandeid „Chiffres clés”. Eurydice teeb koostööd Eurostatiga, et seda suurt näitajate kogumikku koostada ja korrapäraselt uuendada. Aastast 2005 on näitajate valdkonnas veel üks oluline partner Elukestva Õppe Uurimiskeskus (CRELL).

Haridus- ja koolitusvaldkonna üha tugevamal läbipõimumisel teeb Eurydice tihedat koostööd Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop) ja Euroopa Koolitusfondiga (ETF), mis puudutab Türgit ja Balkanimaid.

Eurydice teeb ühtlasi koostööd Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuuriga.

Samuti toetab Eurydice'i Euroopa üksus komisjoni tema töös selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Nõukogu ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ja UNESCO.

Viimati muudetud: 13.09.2011
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles