RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 22 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Eurydice-nettet er det vigtigste redskab til information om strukturer, systemer og udvikling i medlemsstaterne og i Fællesskabet på uddannelsesområdet. Målet med redskabet er at forbedre uddannelsessamarbejdet om livslang uddannelse i EU.

DOKUMENT

Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, den 6. december 1990, om Eurydice-nettet for information om uddannelse i Det Europæiske Fællesskab [Den Europæiske Unions Tidende C 329 af 31.12.1990].

RESUMÉ

Formålet med Eurydice-nettet er at stille analyser og information på EU-niveau til rådighed for alle personer med ansvar for uddannelsessystemer og uddannelsespolitik i Europa som en del af deres beslutningsgrundlag.

Eurydice-nettet beskæftiger sig primært med, hvordan uddannelse i EU er struktureret og organiseret på alle niveauer. Det er en omfattende informationskilde indeholdende blandt andet:

  • detaljerede beskrivelser og oversigter over de nationale uddannelsessystemer
  • tematiske, sammenlignende undersøgelser af emner med særlig EU-relevans
  • indikatorer og statistikker
  • fakta og tal vedrørende uddannelse såsom kalendere over skoleår og det akademiske år, sammenligning af underviseres og skolelederes lønninger samt sammenligninger af undervisningstider.

Organisation

Eurydice-nettet understøtter og fremmer samarbejdet i EU på området for undervisning og livslang læring ved at tilvejebringe informationer om uddannelsessystemerne i EU samt analyse af systemerne og den politik, der føres på området.

Nettet udgøres af 37 nationale enheder i de 33 lande, der deltager i Den Europæiske Unions (EU) program for livslang læring (EU-landene, EFTA-landene, Kroatien og Tyrkiet). Nettet koordineres og styres af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, der ligger i Bruxelles.

Siden 1980 har Eurydice-nettet varetaget rollen som en strategisk mekanisme etableret af Europa-Kommissionen og EU-landene til støtte for det europæiske samarbejde på undervisningsområdet. Siden 2007 har Eurydice-nettet været en del af EU's handlingsprogram for livslang læring.

Samarbejde med andre partnere

Eurydice-nettet har et tæt samarbejde med flere europæiske og internationale organisationer.

Siden 1995 har Eurydice-nettet udgivet nøgletal i partnerskab med Eurostat (EU's statistikkontor). Eurydice samarbejder med Eurostat om at opdatere og revidere en lang række indikatorer med faste intervaller. Siden 2005 har center for forskning i livslang læring (CRELL) ligeledes været en vigtig partner ved udarbejdelse af indikatorer.

Som følge af det stadigt tættere samarbejde mellem uddannelse og erhvervsuddannelse har Eurydice-nettet et tæt samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) samt med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) vedrørende Tyrkiet og Balkan.

Eurydice-nettet samarbejder ligeledes med Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov.

Den europæiske del af Eurydice-nettet bistår Europa-Kommissionen i samarbejdet med internationale organisationer såsom Europarådet, OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) og UNESCO.

Seneste ajourføring: 13.09.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top