RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 22 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurydice

Síť Eurydice je hlavní informační nástroj o strukturách, systémech a rozvoji na národní a evropské úrovni v oblasti vzdělávání. Jejím cílem je zlepšit evropskou spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání.

AKT

Usnesení Rady a ministrů školství zasedajících v Radě ze dne 6. prosince 1990 o síti Eurydice pro informace ve vzdělávání v Evropském společenství (Úřední věstník C 329 ze dne 31.12.1990)

PŘEHLED

Posláním sítě Eurydice (DE) (EN) (FR) je poskytovat všem osobám odpovědným za školské systémy a vzdělávací politiky v Evropě analýzy a informace na evropské úrovni, a pomoci jim tak v rozhodování.

Síť Eurydice se zaměřuje hlavně na způsob, jakým je vzdělávání v Evropě strukturováno a organizováno na všech úrovních. Poskytuje nejrůznější informace, mimo jiné:

  • podrobné popisy a přehledy národních vzdělávacích systémů;
  • srovnávací tematické studie zaměřené na otázky evropského zájmu;
  • ukazatele a statistiky;
  • soubor faktů a údajů týkajících se vzdělávání, jako jsou školní a akademické kalendáře, srovnání platů učitelů a ředitelů škol a srovnání doby vzdělávání.

Organizace

Síť Eurydice podporuje a usnadňuje evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a celoživotního učení tím, že poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech, analýzu těchto systémů a politik prováděných v této oblasti.

Tvoří ji 37 národních oddělení nacházejících se v 33 zemích, které se účastní programu Evropské unie (EU) v oblasti vzdělávání a celoživotního učení (členské státy EU, země ESVO, Chorvatsko a Turecko). Koordinuje a vede ji Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské unie, která má sídlo v Bruselu.

Od roku 1980 je síť Eurydice jedním ze strategických mechanismů zřizovaných Evropskou komisí a členskými státy na podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Od roku 2007 je Eurydice nedílnou součástí evropského akčního programu pro oblast vzdělávání a celoživotního učení.

Spolupráce s dalšími partnery

Eurydice úzce spolupracuje s mnoha evropskými i mezinárodními organizacemi.

Od roku 1995 jsou zveřejňovány Klíčové údaje na základě partnerství mezi Eurydice a Eurostatem (DE) (EN) (FR) (Statistickým úřadem Evropských společenství). Eurydice spolupracuje s Eurostatem na pravidelné aktualizaci a obnově široké škály ukazatelů. Od roku 2005 je v oblasti indikátorů důležitým partnerem i Centrum pro výzkum vzdělávání a celoživotního učení (CRELL).

Kvůli čím dál těsnější spojitosti mezi vzděláváním a odbornou přípravou síť Eurydice úzce spolupracuje s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a s Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), pokud jde o Turecko a balkánské státy.

Eurydice také spolupracuje s Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání.

A konečně evropské oddělení sítě Eurydice podporuje Komisi ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako jsou Rada Evropy, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a UNESCO.

Poslední aktualizace: 13.09.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky