RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vzdelávanie, odborná príprava, mládež: spolupráca s krajinami mimo EÚ

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež, šport

Európska únia (EÚ) podnecuje spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami v krajinách mimo EÚ a zdôrazňuje potrebu podporiť Úniu ako globálne centrum excelentnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Mobilita študentov z krajín mimo EÚ je nevyhnutná na splnenie týchto cieľov. Program spolupráce Erasmus Mundus podporuje spoluprácu a mobilitu medzi školami a inštitúciami vyššieho vzdelávania v EÚ a ich náprotivkami v krajinách mimo EÚ.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok