RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Προγράμμα συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Το παρόν πρόγραμμα έχει σαν κύριο στόχο του τη συνέχιση της συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2006/910/EΚ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανανέωση του προγράμματος συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα συμφωνία εγγράφεται στο διπλό πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) υπέρ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δράση της ΕΕ έχει σκοπό να καταστήσει την καταλληλότητα και την αριστεία της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι διμερείς σχέσεις απαιτούν μια ευρύτερη συνεργασία στον εκπαιδευτικό τομέα.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει περίπου 274 σχέδια σε περίοδο οκτώ ετών. Περίπου 6.000 Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θα συμμετάσχουν στις ενέργειες κινητικότητας καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επιδιώκει διάφορους στόχους.

Βάσει των γενικών στόχων αποσκοπεί, αφενός, στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο εταίρων, όπως και μέσω των γλωσσών, των πολιτισμών και των θεσμών τους και, αφετέρου, στη βελτίωση της ποιότητας της αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια παγκόσμια οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

Βάσει των επιμέρους στόχων αποσκοπεί στο:

 • να ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών·
 • να υποστηρίξει την ανάπτυξη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·
 • να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, προς το συμφέρον του καθενός και των γενικών στόχων του προγράμματος·
 • να ευνοήσει τις διατλαντικές ανταλλαγές μεταξύ των πολιτών των δύο εταίρων.

Βάσει των επιχειρησιακών στόχων αποσκοπεί στο:

 • να υποστηρίξει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να προωθήσουν κοινά προγράμματα σπουδών και την κινητικότητα·
 • να βελτιώσει την ποιότητα της διατλαντικής κινητικότητας των σπουδαστών μέσω της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων, των περιόδων σπουδών και κατάρτισης ή και μέσω της δυνατότητας μεταφοράς διδακτικών μονάδων·
 • να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών των τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για συζητήσεις και ανταλλαγές εμπειριών·
 • να στηρίξει τη διατλαντική κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα, ώστε να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση των διακυβευμάτων μεταξύ των δύο εταίρων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος η συμφωνία προβλέπει πέντε ενέργειες.

Ενέργεια 1 «Σχέδια κοινοπραξιών»

Η ενέργεια που αφορά τα σχέδια κοινοπραξιών απευθύνεται στα ιδρύματα και στους οργανισμούς των τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και στο προσωπικό και στους σπουδαστές τους.

Κατ' αρχήν, τα σχέδια κοινών κοινοπραξιών θα πρέπει να συνεπάγονται μια διατλαντική κινητικότητα των σπουδαστών στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την ίδια ροή προς κάθε κατεύθυνση, και να προβλέπουν τη γλωσσική και πολιτιστική προπαρασκευή που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή.

Αυτός ο τύπος σχεδίου παρέχει υποστήριξη στα διπλά ή κοινά πτυχία που θα θεσπιστούν και θα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από πολυμερείς κοινοπραξίες ευρωπαϊκών και αμερικανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών που θα προορίζονται για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό.

Ενέργεια 2 «Σχέδια κινητικότητας που ευνοούν την αριστεία»

Η βοήθεια για τη σπουδαστική κινητικότητα που παρέχεται από το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε σχέδια κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχουν ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν αποδείξει την αριστεία τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν λάβει χρηματοδότηση βάσει προηγουμένων συμφωνιών.

Ενέργεια 3 «Μέτρα βασισμένα στις πολιτικές»

Η ενέργεια αυτή απευθύνεται στους οργανισμούς των τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται περιλαμβάνουν σπουδές, διαλέξεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας ή διαδικασίες συγκριτικής αξιολόγησης.

Ενέργεια 4 «Υποτροφίες ατομικής κινητικότητας Schuman-Fulbright»

Η ενέργεια αυτή αφορά τους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καταρτίζονται ακόμη, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν σπουδές ή κατάρτιση σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επαγγελματίες στους οποίους απευθύνεται η ενέργεια αυτή είναι κυρίως οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και οι δημοσιογράφοι.

Ενέργεια 5 «Σύλλογος παλαιών σπουδαστών»

Με την ενέργεια αυτή, το πρόγραμμα στοχεύει τους συλλόγους παλαιών σπουδαστών που συγκεντρώνουν σπουδαστές οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε ανταλλαγές οι οποίες υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα και στους οποίους προσφέρει ενίσχυση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θεσπίζεται μια μικτή επιτροπή. Αυτή αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων καθενός των μερών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Τα καθήκοντά της είναι:

 • η επισκόπηση των δραστηριοτήτων συνεργασίας που προβλέπονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας,
 • η υποβολή σε ετήσια βάση προς τα μέρη έκθεσης αναφορικά με το επίπεδο, την κατάσταση και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων συνεργασίας που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με βάση το παρόν πρόγραμμα στηρίζεται σε βάση ισοτιμίας. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ανέλθει σε 46 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο όριο για την περίοδο 2006-2013, εφόσον αντίστοιχη χρηματοδότηση διατεθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 18 Μαΐου 2005 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με μια ενισχυμένη εταιρική σχέση ΕΕ/ΗΠΑ, η οποία στο πλαίσιο της λογικής της στρατηγικής της Λισσαβόνας θεωρεί τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας και ζητά την ανανέωση και την ενίσχυση της σημερινής συμφωνίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η παρούσα συμφωνία ανανεώνει το πρόγραμμα συνεργασίας για την περίοδο 2000-2005, που αρχικά δημιουργήθηκε βάσει της συμφωνίας του 1995 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση αριθ. 2006/910/EΚ

Πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κοινοποίηση

-

ΕΕ L 346 της 09.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που ανανεώνει το πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης [Επίσημη Εφημερίδα L 346 της 09.12.2006].

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2005, για την αξιολόγηση των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, αφετέρου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης [COM(2005) 274 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η Επιτροπή υποβάλλει ενδιάμεσο απολογισμό της εφαρμογής του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη βάση θετικών εξωτερικών αξιολογήσεων, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα πέτυχε ευρέως να θεσπίσει μακροπρόθεσμες διατλαντικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Σχεδόν όλα τα σχέδια κατόρθωσαν να προβλέπουν ανταλλαγές σπουδαστών βασισμένες σε μικτά προγράμματα σπουδών ή σε από κοινού διαμορφωμένα προγράμματα. Η έκθεση αναφέρει ότι τα προγράμματα πέτυχαν τους στόχους τους για βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις εμπειρογνωμόνων που αποσκοπούν στη βελτίωση ορισμένων πτυχών των προγραμμάτων, αλλά διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά κενά. Αναφέρει επίσης ότι υφίσταται ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό λόγω της ανεπάρκειας των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 18ης Μαΐου 2005. «Μια ισχυρότερη εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ και μια περισσότερο ανοικτή αγορά για τον 21ο αιώνα» [COM(2005) 196 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.12.2006

βλέπε και

 • Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αφιερωμένος στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας