RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Пакт за стабилност и растеж и координиране на икономическата политика

Икономически и парични въпроси

Пактът за стабилност и растеж е предназначен да осигури поддържането на бюджетна дисциплина в държавите-членки, за да се избегнат прекомерни дефицити. Затова той допринася за паричната стабилност. Държавите-членки координират икономическите си политики на европейско равнище.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата