RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 22 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelmények

Ez az irányelv részletes szabályokat határoz meg a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozóan. Ezek a szabályok az Európai Unión belüli költségvetési felügyelet szerves részét képezik. Céljuk annak elősegítése, hogy a tagállamok eleget tegyenek a Stabilitási és Növekedés Paktumban rájuk vonatkozóan előírt kötelezettségeknek.

JOGI AKTUS

A Tanács 2011/85/EU irányelve (2011. november 8.) a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről [Hivatalos Lap L 306., 2011.11.23.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a tagállamok nemzeti költségvetési keretrendszerére alkalmazandó. A költségvetési keretrendszerek azon intézkedések, szabályok és intézmények összességét jelentik, amelyek révén a tagállami kormányzatok a költségvetési politikát irányítják.

Az irányelv ennélfogva felsorolja a költségvetési keretrendszerek egyes elemeire alkalmazandó szabályokat, ideértve különösen a következőket:

 • költségvetési számviteli és statisztikai jelentéskészítési rendszerek;
 • a költségvetési tervezéshez felhasznált előrejelzések elkészítésére irányadó szabályok és eljárások;
 • országspecifikus számszerű költségvetési szabályok, például az államadósság vagy államháztartási hiány megengedett mértéke;
 • középtávú költségvetési keret.

Számviteli és statisztikai jelentéskészítési rendszer

A tagállamoknak olyan állami számviteli rendszert kell működtetniük, amely átfogó és következetes módon lefedi a kormányzati szektor valamennyi alszektorát.

E számviteli rendszernek továbbá lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok a kormányzati szektor vonatkozásában gondoskodjanak arról, hogy a költségvetési adatokat rendszeresen közzétegyék nyilvánosan hozzáférhető formában.

Mindemellett a tagállamok nemzeti számviteli rendszerében belső ellenőrzést és független könyvvizsgálatot kell végezni.

A költségvetési tervezéshez felhasznált előrejelzések

A tagállamok a lehető legreálisabb makrogazdasági és költségvetési előrejelzések alapján végzik a költségvetési tervezést. Ezek az előrejelzések többek között megvizsgálják, hogy a növekedésre és a kamatlábak változására vonatkozó különböző feltételezések esetén hogyan alakulnának a fő költségvetési változók.

A tagállamok makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseiket az alkalmazott módszerekkel és paraméterekkel együtt közzéteszik. Meghatározzák, hogy mely intézmény felelős ezen előrejelzések elkészítéséért.

A tagállami előrejelzéseket ezt követően összevetik a Bizottság által kidolgozott előrejelzésekkel. A Bizottság szintén köteles közzétenni az általa alkalmazott módszereket, feltevéseket és paramétereket. A tagállami és a bizottsági előrejelzések közötti lényeges eltéréseket ismertetni és indokolni kell.

Számszerű költségvetési szabályok

Az Unión belüli költségvetési felügyelet további alapját képezik az országspecifikus számszerű költségvetési szabályok. E szabályok célja a túlzott államháztartási hiány és államadósság elkerülése.

Az országspecifikus költségvetési szabályok többek között az alábbiakat foglalják magukban:

 • a szabályok célja és hatálya;
 • a szabályoknak való megfelelés hatékony nyomon követése olyan szervezetek által készített megbízható elemzés alapján, amelyek függetlenek vagy a nemzeti költségvetési hatóságokkal szemben működési autonómiával rendelkeznek;
 • a szabályok be nem tartásának következményei.

Középtávú költségvetési keret

A tagállamok középtávú költségvetési keretet hoznak létre. Ez a keret nemzeti költségvetési eljárások összessége, amelynek köszönhetően a költségvetési politika kidolgozása túllép az éves költségvetési cikluson. Ehhez kapcsolódóan legalább hároméves költségvetés-tervezést alkalmaznak. Az így létrejött költségvetési keret a következőket foglalja magában:

 • átfogó és átlátható többéves költségvetési célok például a kormányzati hiány és adósság vonatkozásában;
 • a kormányzat minden egyes főbb kiadási és bevételi tételére vonatkozó előrejelzés;
 • a kormányzati pénzügyekre hatással lévő tervezett középtávú szakpolitikák leírása;
 • arra vonatkozó értékelés, hogy a tervezett szakpolitikák hogyan befolyásolják az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát.

Háttér

A Stabilitási és Növekedési Paktum az európai szintű gazdasági és költségvetési felügyeletet megvalósító szabályok összessége. Célja az Európai Unió gazdasági és pénzügyi stabilitásának biztosítása.

A tagállamoknak rendezett költségvetési politikát kell folytatniuk, hogy megelőzzék az Unió gazdasági és pénzügyi stabilitását veszélyeztető túlzott államháztartási hiány kialakulását.

2011-ben sor került a Stabilitási és Növekedési Paktum átfogó reformjára. Az újonnan elfogadott intézkedések fontos lépést jelentenek a költségvetési fegyelem biztosítása, az európai gazdasági stabilitás megerősítése és egy újabb uniós válság megelőzése szempontjából.

A Stabilitási és Növekedési Paktum ennélfogva hat jogszabályt foglal magában, amelyek 2011. december 13-án léptek hatályba:

 • a költségvetési felügyelet euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló 1173/2011/EU rendelet;
 • a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló 1174/2011/EU rendelet;
 • a költségvetési egyenleg felügyeleti eljárásainak módosításáról szóló 1175/2011/EU rendelet;
 • a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló 1176/2011/EU rendelet;
 • a túlzott hiány esetén követendő eljárás módosításáról szóló 1177/2011/EU rendelet;
 • a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU irányelv (vagyis ez az irányelv).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2011/85/EU irányelv

2011.12.13.

HL L 306., 2011.11.23.

Utolsó frissítés: 17.02.2012
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére