RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Raportarea deficitelor estimate de către statele membre

Acest regulament precizează normele în baza cărora statele membre trebuie să raporteze Comisiei informaţiile privind deficitul lor public şi datoria publică.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune codificată) [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Statele membre trebuie să respecte anumite plafoane maxime în ceea ce priveşte datoria lor publică şi deficitul bugetar al administraţiilor publice. Comisia este instituţia responsabilă să controleze că statele membre îşi respectă într-adevăr angajamentele.

Astfel, acest regulament stabileşte normele în baza cărora statele membre trebuie să transmită Comisiei informaţiile privind deficitul lor public şi datoria publică.

Trebuie amintit că statele membre riscă sancţiuni în urma procedurii aplicabile deficitului excesiv, în cazul în care nu îşi respectă angajamentele bugetare.

Norme privind raportările statelor membre

Statele membre trebuie să furnizeze mai multe tipuri de informaţii, şi anume:

  • estimarea deficitului lor public pentru anul în curs (anul n);
  • estimarea deficitului lor public pentru anul n-1;
  • deficitele publice efective pentru anii n-2, n-3 şi n-4;
  • estimarea nivelului datoriei lor publice pentru anul n;
  • nivelurile datoriei lor publice efective pentru anii n-1, n-2, n-3 et n-4.

Statele membre trebuie să furnizeze aceste informaţii de două ori pe an:

  • prima dată, înainte de 1 aprilie a anului în curs;
  • a doua oară, înainte de 1 octombrie a anului în curs; raportările transmise în această perioadă reprezintă actualizări ale estimărilor transmise înainte de 1 aprilie.

Calitatea informaţiilor furnizate de statele membre

Eurostat (DE) (EN) (FR) este serviciul Comisiei responsabil cu primirea informaţiilor furnizate de statele membre. Rolul Eurostat este, de asemenea, de a garanta calitatea datelor transmise de statele membre, în special în ceea ce priveşte caracterul lor complet, fiabilitatea şi conformitatea cu normele contabile. Aceste norme sunt prevăzute de sistemul european de conturi naţionale şi regionale din UE.

Eurostat realizează evaluări periodice ale calităţii datelor raportate de către statele membre. Acesta menţine un dialog permanent cu autorităţile statelor membre în acest sens. Eurostat poate, de exemplu, să solicite inventare detaliate ale metodelor contabile, ale procedurilor şi ale surselor utilizate de statele membre în elaborarea datelor lor statistice.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

30.6.2009

-

JO L 145 din 10.6.2009

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul(CE) nr. 679/2010

19.8.2010

JO L 198 din 30.7.2010

Ultima actualizare: 11.02.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii