RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tagállami tájékoztatás a tervezett hiányról

A rendelet azokat a szabályokat határozza meg, amelyek alapján a tagállamok kötelesek tájékoztatni a Bizottságot központi költségvetés hiányáról és az államadósságukról.

JOGI AKTUS

A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (kodifikált változat) [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamoknak egy bizonyos szint alatt kell tartaniuk államadósságukat és a központi költségvetés hiányát. A Bizottság joga és feladata annak ellenőrzése, hogy a tagállamok betartják-e ezt a kötelezettségvállalásukat.

Ez a rendelet határozza meg azokat a módozatokat, ahogyan a tagállamok kötelesek eljuttatni az államadósságukra és a központi költségvetés hiányára vonatkozó információkat a Bizottságnak.

Fontos figyelembe venni, hogy amennyiben a tagállamok nem tartják be a költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásaikat, kiteszik magukat a túlzott hiány esetén követendő eljárásban meghatározott szankcióknak.

A tagállami értesítésekre vonatkozó szabályok

A tagállamoknak többfajta információt kell szolgáltatniuk, nevezetesen:

  • az adott évre (n. év) tervezett központi költségvetési hiányukról;
  • becslést az n-1. év központi költségvetési hiányáról;
  • az n-2., n-3., n-4. év központi költségvetési hiányára vonatkozó tényadatokat;
  • az adott (n.) évre vonatkozó államadósság becsült mértékét;
  • az n-1., n-2., n-3. és n-4. év államadósságára vonatkozó tényadatokat.

A tagállamok ezeket az információkat évente kétszer kötelesek megküldeni a Bizottságnak:

  • először az adott év április 1-jét megelőzően;
  • másodszor pedig e dátumot követően, de ugyanazon év október 1-jét megelőzően; ez utóbbi értesítéssel valójában az április 1-jét megelőzően megküldött becsléseket vizsgálják felül és teszik naprakésszé.

A tagállamok által szolgáltatott információk minősége

Az Eurostat (DE) (EN) (FR) a Bizottságnak a tagállamok által szolgáltatott információk átvételével megbízott szervezeti egysége. Feladatai közé tartozik annak a biztosítása is, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk hiánytalanok, megbízhatóak és az elszámolási szabályoknak megfelelőek legyenek. Ezek a szabályok megtalálhatók az EU által elfogadott Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszerében.

Az Eurostat rendszeresen értékeli a tagállamok által szolgáltatott adatok minőségét. Ennek érdekében rendszeres párbeszédet folytat a tagállamok érintett hatóságaival, és részletes módszertani leírásokat kérhet a tagállamok által a statisztikai adatok elkészítéséhez alkalmazott elszámolási módszerekről, felhasznált eljárásokról és forrásokról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

479/2009/EK tanácsi rendelet

2009.6.30.

HL L 145., 2009.6.10.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

679/2010/EK tanácsi rendelet

2010.8.19.

HL L 198., 2010.7.30.

Utolsó frissítés: 11.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére