RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oznamování plánovaných schodků členský států

Toto nařízení stanoví pravidla, podle kterých musí členské státy oznámit Komisi informace o schodku veřejných financí a o veřejném zadlužení.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Členské státy musí dodržovat maximální limity pro veřejné zadlužení a schodek státního rozpočtu. Orgánem odpovědným za kontrolu skutečnosti, že členské státy správně dodržují své závazky, je Komise.

Toto nařízení stanoví podmínky, za kterých členské státy podávají Komisi informace týkající se jejich schodku a veřejného zadlužení.

Připomínáme, že se členské státy vystavují sankcím podle postupu při nadměrném schodku, neplní-li své rozpočtové závazky.

Pravidla oznamování pro členské státy

Členské státy musí dodat několik druhů informací, zejména:

  • odhad schodku veřejných financí pro probíhající rok (rok n);
  • odhad schodku veřejných financí pro rok n-1;
  • výši skutečného schodku veřejných financí v letech n-2, n-3 a n-4;
  • odhad výše veřejného zadlužení v roce n;
  • skutečnou výši veřejného zadlužení v letech n-1, n-2, n-3 a n-4.

Členské státy mají povinnost podávat tyto informace dvakrát ročně:

  • poprvé do 1. dubna probíhajícího roku;
  • podruhé do 1. října stejného roku; oznámení učiněná k tomuto datu jsou aktualizací odhadů dodaných do 1. dubna.

Kvalita informací dodaných členskými státy

Eurostat (DE) (EN) (FR) je útvar Komise, který přijímá informace dodávané členskými státy. Jeho úkolem je také zajistit kvalitu údajů zasílaných členskými státy, zejména pokud jde o jejich úplnost, spolehlivost a soulad s účetními předpisy. Pravidla jsou uvedena také v Evropském systému národních a regionálních účtů EU.

Eurostat tedy provádí pravidelně hodnocení kvality údajů oznámených členskými státy. Je neustále v kontaktu s orgány členských států. Může například požadovat podrobné soupisy účetních metod, postupů a zdrojů používaných členskými státy při sestavování jejich statistických údajů.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 479/2009

30. 6. 2009

-

Úř. věst. L 145 ze dne 10. 6. 2009

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 679/2010

19. 8. 2010

Úř. věst. L 198 ze dne 30. 7. 2010

Poslední aktualizace: 11.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky