RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus

Ez a rendelet egy európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust hoz létre. A mechanizmus pénzügyi támogatást kínál a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok számára.

JOGI AKTUS

A Tanács 407/2010/EU rendelete (2010. május 11.) európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról [Hivatalos Lap L 118., 2010.5.12.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A világ gazdaságát a 2008. év végén sújtó pénzügyi válság több káros következménnyel járt a tagállamok gazdaságaira:

  • a gazdasági növekedés lassult;
  • a tagállamok költségvetési hiánya és adósságállománya növekedett;
  • a pénzügyi piacok stabilitása megrendült.

Márpedig a valamely tagállamot sújtó pénzügyi nehézség súlyos veszélyt jelenthet az Európai Unió (EU) egészének pénzügyi stabilitására. Ezért szükségessé vált egy olyan európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus kialakítása, amely képes támogatást nyújtani a nehézséggel küzdő tagállamoknak, ezzel pedig megőrizni az EU pénzügyi stabilitását.

Hatály

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus az alábbi esetekben nyújt támogatást a tagállamoknak:

  • amennyiben egy tagállam súlyos pénzügyi zavarokkal küzd, vagy súlyos pénzügyi zavar komoly veszélye fenyegeti;
  • ezek a pénzügyi zavarok vagy a pénzügyi zavarok veszélye az érintett tagállam által nem befolyásolható eseményeknek köszönhetők.

Pénzügyi támogatás

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus a tagállamoknak nyújtott hitel vagy hitelkeret formáját öltheti. Emlékeztetőül: a hitelkeret egy tagállamnak adott engedély, amelynek alapján meghatározott összeghatárig és egy adott időszakon belül pénzeszközöket hívhat le.

Eljárás

Mielőtt az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusban részesülne, a tagállamnak az alábbiakat tartalmazó kérelmet kell benyújtania:

  • a pénzügyi szükségleteinek felmérése;
  • egy, a pénzügyi stabilitás helyreállítására irányuló, különböző intézkedéseket leíró gazdasági és pénzügyi kiigazítási program.

Ezt követően a Tanács határoz a tagállamnak nyújtandó pénzügyi támogatás odaítéléséről vagy elutasításáról. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel határoz. Amennyiben a Tanács jóváhagyja a tagállam pénzügyi támogatását, határozata az alábbiakat tartalmazza:

  • a pénzügyi támogatás részletei, úgy mint az összeg, a részletfizetések száma, a pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időszaka stb.;
  • az általános gazdaságpolitikai feltételek: ezeket a feltételeket a Bizottság határozza meg. A feltételek az EU által annak érdekében nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódnak, hogy az érintett tagállam helyreállítsa stabil gazdasági helyzetét, és képes legyen arra, hogy ismét finanszírozási forrásokhoz juthasson a pénzügyi piacokon;
  • a tagállam gazdasági és pénzügyi kiigazítási programja.

Az általános gazdaságpolitikai feltételek emellett a tagállam és a Bizottság között megkötött egyetértési megállapodás tárgyát képezik. A Bizottság az Európai Központi Bankkal együttműködve rendszeresen megvizsgálja e feltételek tiszteletben tartását. A feltételek módosítása a tagállam gazdasági és pénzügyi kiigazítási programjának esetleges változtatását vonhatja maga után.

Pénzügyi segítségnyújtás

A Bizottság gondoskodik a tagállam számára megítélt hitel kifizetéséről, illetve a hitelkeret megnyitásáról. Rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a támogatásban részesülő tagállam gazdaságpolitikája összhangban van-e a kiigazítási programjával.

A Bizottság jogosult arra, hogy a tőkepiacokon vagy pénzintézeteknél hitelt vegyen fel a tagállamoknak jóváhagyott hitelek finanszírozása érdekében.

Emellett az Európai Számvevőszék is jogosult pénzügyi ellenőrzést vagy vizsgálatot folytatni az EU által jóváhagyott pénzügyi támogatás szabályosságával kapcsolatban.

Összeegyeztethetőség más pénzügyi támogató mechanizmusokkal

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus összhangban áll a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó eszközével. Emlékeztetőül: ez a pénzügyi támogatás azoknak a tagállamoknak szól, amelyek nem vezették be az eurót, és amelyeknek fizetési mérlege nehézségekkel küzd.

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus nem zárja ki azt, hogy a tagállamok EU-n kívüli, nevezetesen a Nemzetközi Valutaalaptól (EN) (ES) (FR) származó külső támogatást vegyenek igénybe. A Bizottság ellenőrzi az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus és a külső támogatás összeegyeztethetőségét.

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus felülvizsgálata

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított fél éven belül felülvizsgálja, hogy továbbra is fennállnak-e az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus bevezetését indokoló rendkívüli körülmények. Amennyiben az európai mechanizmust továbbra is fenntartják, a Bizottság ugyanezt a felülvizsgálatot félévente elvégzi.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
407/2010/EU tanácsi rendelet

2010.5.12.

HL L 181., 2010.5.11.

Utolsó frissítés: 30.07.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére