RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 22 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurokolikoiden liikkeeseenlasku

Euroopan unioni (EU) vahvistaa kiertoon tarkoitettujen eurokolikoiden sekä erikoisrahojen liikkeeseenlaskua koskevat säännöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 651/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta.

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen kahdentyyppisiä eurokolikoita: kiertoon tarkoitettuja kolikoita ja juhlakolikoita.

Kiertoon tarkoitetut kolikot

Kiertoon tarkoitetut kolikot lasketaan liikkeeseen nimellisarvoisina.

Pieni osa kolikoista voidaan laskea markkinoille nimellisarvoa korkeampaan hintaan, jos se on perusteltua kolikon erityisen laadun, erityisen pakkauksen tai oheispalvelun vuoksi.

Kukin euron käyttöön ottanut jäsenvaltio voi laskea vuosittain liikkeeseen vain kaksi erikoisrahaa, paitsi jos

  • kaikki euron käyttöön ottaneet jäsenvaltiot laskevat yhdessä liikkeeseen erikoisrahoja tai
  • erikoisraha lasketaan liikkeeseen, kun valtionpäämies väliaikaisesti puuttuu tai on nimitetty tilapäisesti.

Yksittäisessä liikkeeseenlaskussa kiertoon otettavien erikoisrahojen kokonaismäärä ei saa ylittää korkeampaa seuraavista kahdesta enimmäismäärästä:

  • 0,1 prosenttia kaikkien euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden erikoisrahan liikkeeseenlaskuvuotta edeltävän vuoden alkuun mennessä kiertoon ottamien kahden euron kolikoiden kumulatiivisesta kokonaisnettomäärästä; enimmäismäärää voidaan korottaa 2 prosenttiin kaikkien euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kahden euron kolikoiden kumulatiivisesta kokonaisnettomäärästä, jos juhlistetaan erittäin symbolista tapahtumaa tai
  • 5 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion erikoisrahan liikkeeseenlaskuvuotta edeltävän vuoden alkuun mennessä kiertoon ottamien kahden euron kolikoiden kumulatiivisesta kokonaisnettomäärästä.

Juhlakolikot

Juhlakolikoilla on laillisen maksuvälineen asema ainoastaan liikkeeseen laskevassa jäsenvaltiossa. Kolikon liikkeeseen laskeneen jäsenvaltion on oltava kolikossa selkeästi ja helposti tunnistettavissa.

Jotta juhlakolikot olisivat helposti erotettavissa kiertoon tarkoitetuista kolikoista, niiden on täytettävä kaikki seuraavat kriteerit:

  • niiden nimellisarvon on poikettava kiertoon tarkoitettujen kolikoiden nimellisarvosta
  • niissä olevien kuvien on oltava erilaisia kuin kiertoon tarkoitettujen kolikoiden yhteisellä puolella
  • niiden värin, halkaisijan ja painon on poikettava selvästi vähintään kahden ominaisuuden osalta kiertoon tarkoitetuista kolikoista ja
  • niissä ei saa olla tiheästi hammastettua (ns. espanjalaisen kukan muotoista) syrjää.

Juhlakolikot voidaan laskea markkinoille nimellisarvoisina tai nimellisarvon ylittävinä.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään juhlakolikoiden käyttö maksuvälineinä.

Kuuleminen ennen kiertoon tarkoitettujen kolikoiden tuhoamista

Ennen kiertoon tarkoitettujen kolikoiden tuhoamista jäsenvaltioiden on kuultava asiasta toisiaan ja ilmoitettava siitä euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden rahapajojen johtajille.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EU) N:o 651/2012

16.8.2012

-

EUVL L 201, 27.7.2012

Viimeisin päivitys 04.02.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun