RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Feţele naţionale ale monedelor euro şi emiterea acestora

Monedele euro destinate circulaţiei au o faţă comună tuturor statelor din cadrul uniunii economice şi monetare (UEM) şi o faţă naţională concepută în conformitate cu o serie de principii comune. Comisia adresează recomandări statelor membre, care sunt responsabile cu emiterea acestor monede, după aprobarea din partea Consiliului Uniunii Europene (UE).

ACT

Recomandarea 2009/23/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru feţele naţionale ale monedelor euro şi emiterea de monede euro destinate circulaţiei [Jurnalul Oficial L 9 din 14.1.2009].

SINTEZĂ

Comisia adresează recomandări statelor membre participante la uniunea economică şi monetară (UEM) cu privire la emiterea de monede euro destinate circulaţiei, după aprobarea din partea Consiliului. Aceste recomandări se aplică atât în cazul feţelor naţionale şi însemnelor de pe cantul monedelor obişnuite, cât şi în cazul monedelor comemorative destinate circulaţiei.

Pe feţele comune ale monedelor euro sunt gravate numele monedei şi valoarea unitară a acesteia.

Feţele naţionale ale monedelor destinate circulaţiei

În conformitate cu orientările comune, feţele naţionale trebuie să indice numele statului emitent al monedei, dar nu trebuie să conţină nicio indicaţie legată de valoarea sa unitară sau de denumirea monedei (cu excepţia cazului în care se utilizează un alfabet nelatin). Desenul grafic ales pentru feţele naţionale trebuie să fie încadrate de cele 12 stele ale drapelului european. Aceste desene grafice nu trebuie modificate, cu excepţia cazurilor în care se schimbă şeful statului la care se face referire pe o monedă. Totuşi, statele membre emitente sunt autorizate să actualizeze feţele naţionale ale monedelor euro pentru a se conforma pe deplin acestei recomandări.

Însemnele gravate pe cantul monedei de 2 euro pot indica valoarea unitară a acesteia şi/sau termenul „euro”.

Monedele sunt puse în circulaţie la valoarea lor nominală. O mică parte a acestora, şi anume monedele destinate colecţionarilor, pot fi vândute la un preţ mai mare.

Monedele comemorative de 2 euro

Desenele grafice de pe feţele naţionale pot comemora evenimente cu o semnificaţie deosebită la nivel naţional sau european. Aceste monede comemorative sunt destinate, de asemenea, circulaţiei.

Emiterea monedelor comemorative trebuie să respecte o serie de reguli:

  • trebuie să se utilizeze doar moneda de 2 euro în acest sens;
  • volumul monedelor emise trebuie să fie limitat de plafoane stabilite anual şi pentru fiecare stat membru;
  • numărul total de monede comemorative nu trebuie să depăşească 0,1 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulaţie în anul anterior în toate statele membre participante. Alternativ, numărul total de monede comemorative nu trebuie să depăşească 5,0 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulaţie de statul membru emitent în cauză până la începutul anului anterior celui în care a fost emisă moneda comemorativă. Acest plafon poate fi majorat la 2,0 % din numărul total de monede de 2 euro puse în circulaţie în toate statele membre participante, în cazul în care se comemorează un moment de importanţă universală;
  • însemnele gravate pe cantul monedelor comemorative trebuie să fie identice cu cele de pe monedele obişnuite.

Procedura de informare

Statul membru emitent trebuie să trimită Comisiei proiectele grafice ale monedelor cu cel puţin şase luni înainte de data planificată a emisiunii. Astfel, Comisia se poate asigura că s-au respectat orientările din recomandarea prezentată.

Comisia informează statele participante prin intermediul subcomisiei competente din cadrul Comitetului economic şi financiar. În cazul în care Comisia consideră că nu s-au respectat orientările din recomandarea prezentată aici, subcomisia competentă din cadrul Comitetului economic şi financiar trebuie să decidă dacă proiectul de desen grafic se aprobă sau nu.

Informaţiile relevante referitoare la desenele grafice ale monedelor euro se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Context

Recomandarea 2003/734/CE şi Recomandarea 2005/491/CE se abrogă şi sunt înlocuite cu această nouă recomandare. Acestea se referă şi ele la modificarea şi punerea în circulaţie a feţelor naţionale ale monedelor euro.

Ultima actualizare: 18.06.2009

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii