RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az euróérmék nemzeti előlapja és kibocsátása

A pénzforgalomba szánt euróérmék egyik oldalán valamennyi Európai Uniós tagállamban közös előlap, a másikon pedig a közös elveknek megfelelő egyedi, nemzeti előlap található. A Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg azoknak a tagállamoknak, amelyek az Európai Unió (EU) Tanácsának jóváhagyása után érméket bocsáthatnak ki.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2009/23/EK ajánlása (2008. december 19.) a pénzforgalomba szánt euróérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 9., 2009.1.14.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a gazdasági és monetáris unióban (GMU) részt vevő tagállamok számára a pénzforgalomba szánt euróérmék kibocsátására vonatkozóan a Tanács jóváhagyása után. Ezek az ajánlások a pénzforgalomba szánt nemzeti előlapokra és a forgalomban lévő érmék, valamint az emlékérmék peremirataira vonatkozik.

Az euróérmék nemzeti előlapja az egységes valuta elnevezését és az érme névértékét tartalmazza.

A pénzforgalomba szánt érmék nemzeti előlapja

A jelenlegi közös iránymutatások figyelembevételével a nemzeti előlapokon szerepel az érmét kibocsátó tagállam, de nem szerepelhet semmiféle utalás az érme címletére és a valuta nevére vonatkozóan (kivéve a nem latin abc-t). A nemzeti előlapot díszítő választott rajzolatot az európai lobogón található tizenkét csillagnak kell öveznie. A rajzolat nem módosítható, kivéve, ha az az államfőre utal, és annak személye megváltozik. A kibocsátó tagállamoknak lehetőségük van az euróérmék nemzeti előlapjának módosítására annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljenek az aktuális ajánlásnak.

A kéteurós érmék peremirata utalhat a címletértékre és/vagy tartalmazhatja az „euro” kifejezést.

Az érméket névértéken kell forgalomba hozni. A kibocsátott érmék – gyűjtőknek szánt – kis részének értékesítése történhet magasabb áron.

Kéteurós emlékérmék

A nemzeti előlapon szereplő rajzolatnak nagyobb nemzeti vagy európai jelentőségű ünnepi alkalomról kell megemlékeznie. Az emlékérmék szintén pénzforgalomba szánt érmék.

Az ilyen típusú érmék kibocsátásakor figyelembe kell venni bizonyos szabályokat:

  • e célra kizárólag a kéteurós címlet használható;
  • az államonként és évente felállított határértéknek korlátoznia kell a kibocsátott érmék mennyiségét;
  • az emlékérmék teljes száma nem haladhatja meg a kibocsátás évét megelőző évben az összes részt vevő tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék számának 0,1%-át, vagy az emlékérme kibocsátásának évét megelőző év kezdetéig a szóban forgó kibocsátó tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes számának 5,0%-át. Ha a megemlékezés tárgya mindenkit érintő alkalom, a felső határ az összes részt vevő tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes számának 2,0%-ára növelhető;
  • a peremiratnak meg kell egyeznie a szokványos érmék peremiratával.

Tájékoztatási eljárás

A kibocsátó tagállam a kibocsátás időpontja előtt hat hónappal továbbítja a rajzolat tervét a Bizottsághoz. A Bizottság így ellenőrizheti, hogy a terv megfelel ezeknek az ajánlásoknak.

A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megfelelő albizottságán keresztül tájékoztatja a többi tagállamot. Abban az esetben, ha a Bizottság úgy véli, hogy ezen ajánlás iránymutatásai nem teljesülnek, az albizottságnak kell döntenie arról, hogy jóváhagyható-e a rajzolat.

Az érmetervekkel kapcsolatos valamennyi lényeges információ közzétételre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Háttér

A 2003/734/EK és a 2005/491/EK ajánlás hatályát veszti, és az új ajánlás a helyükbe lép. Ezek az ajánlások az euróérmék nemzeti előlapjának módosítására és forgalomba hozatalára is vonatkoztak.

Utolsó frissítés: 18.06.2009

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére