RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Národní strany a vydávání euromincí

Euromince určené k peněžnímu oběhu mají evropskou stranu společnou pro všechny státy Hospodářské a měnové unie (HMU) a zvláštní národní stranu definovanou podle společných pravidel. Komise předkládá doporučení členským státům, které jsou pověřeny vydáváním těchto mincí po schválení Radou Evropské unie (EU).

AKT

Doporučení Komise 2009/23/ES ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (Úř. věst. L 9 ze dne 14.1.2009)

PŘEHLED

Komise vydává doporučení členským státům, které jsou členy Hospodářské a měnové unie (HMU), pokud jde o vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu po schválení Radou. Tato doporučení se vztahují na národní strany a na vlysy hran běžných i pamětních mincí určených k oběhu.

Společné evropské strany euromincí obsahují název jednotné měny a nominální hodnotu mince.

Národní strany mincí určených k oběhu

Podle stávajících společných pokynů je na národní straně vyznačena vydávající země mince, ale už by se na ní neměl opakovat ani název jednotné měny ani nominální hodnota mince (kromě případů použití jiného písma než latinky). Vzor na národních stranách euromincí by měl být lemován dvanácti hvězdami evropské vlajky. Vzory na národních stranách běžných euromincí jsou v zásadě neměnné, změna je však možná, pokud dojde ke změně hlavy státu zobrazené na minci. Členské státy vydávající euromince mají dovoleno aktualizovat národní strany svých euromincí, aby plně vyhovovaly stávajícímu doporučení.

Vlys hrany mince v hodnotě dvou eur může nést označení nominální hodnoty a/nebo údaj „euro“.

Euromince jsou uváděny do oběhu v nominální hodnotě. Menší část celkové hodnoty vydaných mincí určená sběratelům může být prodávána za vyšší cenu.

Pamětní mince v hodnotě dvou eur

Vzor na národní straně mincí by měl připomínat pouze příležitosti se značným národním nebo evropským významem. Tyto pamětní mince jsou také určeny k peněžnímu oběhu.

Vydávání tohoto typu mincí musí být v souladu s těmito pravidly:

  • pro tyto emise by se měla používat pouze nominální hodnota dvoueurové mince;
  • počet emisí by měl být omezen na jednu emisi ročně pro každý vydávající členský stát;
  • celkové množství pamětních mincí by nemělo překročit 0,1 % celkového počtu dvoueurových mincí uvedených v peněžní oběh všemi zúčastněnými členskými státy do začátku roku předcházejícího roku vydání pamětní mince. Nebo 5,0 % celkového počtu dvoueurových mincí uvedených v peněžní oběh vydávajícím členským státem do začátku roku předcházejícího roku vydání pamětní mince. Pokud se připomíná vysoce symbolická příležitost globálního významu, může být strop navýšen na 2,0 % celkového počtu dvoueurových mincí uvedených v peněžní oběh všemi zúčastněnými členskými státy;
  • vlys hrany by měl být shodný s vlysem běžných euromincí určených k peněžnímu oběhu.

Postup informování

Vydávající členský stát předává Komisi nové návrhy vzorů euromincí zpravidla nejméně šest měsíců před plánovaným datem vydání. Komise tak může ověřit, zda jsou v souladu s pokyny uvedenými v tomto doporučení.

Komise informuje ostatní členské státy prostřednictvím příslušného podvýboru Hospodářského a finančního výboru. Pokud nejsou podle Komise pokyny tohoto doporučení respektovány, příslušný podvýbor Hospodářského a finančního výboru by měl rozhodnout, zda bude vzor schválen.

Všechny relevantní informace týkající se nových vzorů národních stran euromincí budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Kontext

Doporučení 2003/734/ES a doporučení 2005/491/ES se zrušují a nahrazují novým doporučením. Tato doporučení se týkala změn národních stran euromincí a jejich uvádění do oběhu.

Poslední aktualizace: 18.06.2009

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky