RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Plăţi transfrontaliere în euro

Tranzacţiile de plată (în principal cele bancare) efectuate într-un stat membru sau între două state membre au comisioane identice. Regulamentul se referă la toate plăţile electronice, inclusiv transferurile de credit, debitările directe, retragerile de la bancomate, plăţile prin carduri de debit şi de credit, precum şi la transferurile de fonduri.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Acest regulament garantează că plăţilor naţionale şi transfrontaliere efectuate în cadrul Comunităţii li se aplică aceleaşi norme în ceea ce priveşte comisioanele bancare.

Domeniu de aplicare

Plăţile avute în vedere nu trebuie să depăşească 50 000 EUR. Acestea sunt efectuate în euro sau în moneda naţională a statelor membre care doresc să aplice regulamentul. Astfel, ca urmare a solicitării Suediei, principiul egalităţii comisioanelor bancare se aplică şi plăţilor efectuate în coroane suedeze.

Regulamentul nu se aplică plăţilor efectuate de prestatorii de servicii de plată * în nume propriu sau în numele altor prestatori de servicii de acelaşi fel. Regulamentul nu se aplică nici comisioanelor de conversie monetară.

Comisioane egale aplicate plăţilor

Prestatorii de servicii facturează comisioane identice pentru:

  • plăţile transfrontaliere, operaţiuni prelucrate electronic, în cazul în care prestatorii de servicii de plată ai plătitorului şi ai beneficiarului plăţii au sediul în state membre diferite;
  • plăţile naţionale, operaţiuni prelucrate electronic, în cazul în care cei doi prestatori au sediul în acelaşi stat membru;

Facilitarea automatizării plăţilor

Prestatorul serviciilor de plată comunică fiecărui client un număr internaţional de cont bancar (IBAN) şi un cod de identificare a băncii (BIC). Clientul utilizează aceste coduri la efectuarea tranzacţiilor transfrontaliere. Dacă nu face acest lucru, clientul poate fi obligat la plata unor comisioane suplimentare. Prestatorul de servicii are obligaţia de a-şi informa clientul cu privire la valoarea comisioanelor suplimentare înainte de efectuarea tranzacţiei.

Respectarea obligaţiilor regulamentare

Statele membre desemnează autorităţile competente responsabile cu respectarea obligaţiilor acestui regulament.

În cazul încălcării dispoziţiilor acestui regulament de către prestatori, utilizatorii serviciilor sau orice altă parte interesată pot înainta reclamaţii la autorităţile naţionale.
Statele membre stabilesc procedurile extrajudiciare de reclamaţie şi de recurs. Acestea desemnează sau înfiinţează organisme competente.

Statele membre hotărăsc cu privire la sancţiunile aplicabile în cazul încălcării regulamentului.

Cooperare transfrontalieră

Autorităţile competente şi organismele responsabile cu procedurile extrajudiciare de reclamaţie şi recurs cooperează cu promptitudine pentru soluţionarea litigiilor transfrontaliere.

Context

Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 este abrogat începând cu 1 noiembrie 2009.

Termeni-cheie
  • Prestatori de servicii de plată: desemnează în principal instituţiile de credit, de bani electronici, de plăţi, oficiile poştale care prestează servicii de virament, Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale, statele membre sau autorităţile regionale şi locale ale acestora (în situaţiile în care nu acţionează în calitate de autorităţi publice).

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 924/2009

1.11.2009

-

JO L 266 din 9.10.2009

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei din 10 septembrie 2009 privind „Finalizarea SEPA: foaie de parcurs pentru 2009-2012” [COM(2009) 471 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Foaia de parcurs prezentată de Comisie stabileşte priorităţile zonei unice de plăţi în euro (SEPA) pentru perioada 2009-2010. Priorităţi care privesc statele membre care au adoptat moneda euro sau se pregătesc să o facă, cum este cazul Suediei. Aceste priorităţi trebuie să permită:

  • accelerarea migrării produselor financiare şi a standardelor de plată către produsele SEPA;
  • o mai bună vizibilitate a SEPA şi a produselor sale;
  • finalizarea cadrului juridic al SEPA şi consolidarea conformităţii normelor acesteia cu cele ale Consiliului European al Plăţilor;
  • garantarea standardizării, interoperabilităţii şi securităţii modului de procesare a plăţilor;
  • ameliorarea guvernanţei SEPA, prin crearea unei noi structuri competente la nivel european.

Comunicarea 2002/C 165/08 a Comisiei din 11 iulie 2002 în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului [Jurnalul Oficial C 165 din 11.7.2002].
Comisia a fost notificată la 28 iunie 2002 cu privire la decizia autorităţilor suedeze de a extinde aplicarea regulamentului la coroana suedeză.

Ultima actualizare: 04.12.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii