RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kypros ja Malta ottavat käyttöön euron (2008)

Euro on Kyproksen ja Maltan virallinen valuutta 1. tammikuuta 2008 alkaen. Neuvosto hyväksyi heinäkuussa 2008 tekemillään päätöksillä yhtenäisvaluutan ottamisen käyttöön kyseisissä kahdessa jäsenvaltiossa. Näin 1. toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneet Kypros ja Malta ovat kasvattaneet euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrän 13:sta 15:een. Kaikkiaan Euroopan unioniin kuuluu 27 jäsenvaltiota.

SÄÄDÖKSET

Neuvoston päätös 2007/503/EY, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2007, perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 2008

Neuvoston päätös 2007/504/EY, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2007, perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008

TIIVISTELMÄ

Kyseisissä päätöksissä neuvosto toteaa, että Kypros ja Malta täyttävät kaikki euron käyttöönoton edellytykset:

 • Kypros ja Malta täyttävät lähentymisperusteissa vahvistetut vaatimukset: hintatason vakaus, julkistalouden tilanne, Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmään osallistuminen, pitkien korkojen tyydyttävä taso.
 • Kyproksella ja Maltalla on euron käyttöönoton edellyttämä kansallinen lainsäädäntö.

Neuvosto siis päättää, että euro otetaan käyttöön kyseisissä maissa 1. tammikuuta 2008.

Menettely

Talous- ja raha-asioiden neuvosto hyväksyi 10. heinäkuuta 2007 pidetyssä istunnossaan euron ottamisen käyttöön Kyproksessa ja Maltassa . Tätä ennen komissio oli todennut lähentymisraporteissa, että kyseiset maat täyttävät talous- ja rahaliiton kriteerit.

Kyseiset kaksi päätöstä on osoitettu jäsenvaltioille. Niiden mukaan Kypros ja Malta täyttävät yhtenäisvaluutan käyttöönotolle asetetut edellytykset. Päätöksillä kumotaan poikkeukset, joita on sovellettu Kyprokseen ja Maltaan vuoden 2003 liittymisasiakirjan 4 artiklan nojalla (EN).

Neuvosto nimeää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä jäsenvaltiot, jotka täyttävät euron käyttöönotolle asetetut edellytykset eli joiden lainsäädäntö on yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa ja jotka täyttävät EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklassa (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen aiemmassa 121 artiklassa) esitetyt lähentymiskriteerit. Kyseiset päätökset on tehty komission 16. toukokuuta 2007 tekemien ehdotusten (Kypros: CNS/2007/0090 ja Malta: CNS/2007/0092) perusteella.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 2007/503/EY

Tiedoksiantopäivä

-

EUVL L 186, 18.7.2007

Päätös 2007/504/EY

Tiedoksiantopäivä

-

EUVL L 186, 18.7.2007

Muut asiaan liittyvät asiakirjat

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille euron käyttöönotosta Kyproksessa ja Maltassa [KOM(2008) 204 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].
Komissio esittää selonteon yhtenäisvaluutan käyttöönoton seurauksista Kyproksessa ja Maltassa. Komissio hyödyntää kyseisiä kokemuksia, kun Euroopan unionin jäsenvaltioissa vastaisuudessa siirrytään euroon.

Viimeisin päivitys 17.10.2011

Katso myös

 • Euroopan komission talous- ja rahoitusasioiden pääosaston verkkosivuilla on lisätietoa
  1. eurosta ja Kyproksesta(EN)
  2. eurosta ja Maltasta (EN)
  3. eurokolikoiden kansallisesta puolesta Kyproksessa ja Maltassa
  4. eurosta.
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun