RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sloveniens anslutning till euroområdet (2007)

Europeiska unionens råd konstaterar att Slovenien uppfyller de nödvändiga villkoren för införandet av euron från och med den 1 januari 2007. Slovenien är den första av de tio länder som blev medlemmar i Europeiska unionen (EU) den 1 maj 2004 som inför den gemensamma valutan.

RÄTTSAKT

Rådet beslut nr 2006/495/EG av den 11 juli 2006 i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Sloveniens införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 195 av den 15.07.2006].

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut tillåter rådet införandet av euron i Slovenien den 1 januari 2007. Rådet konstaterar att landet uppfyller de nödvändiga villkoren för införandet av euron, dvs. konvergenskriterierna.

Uppfyllande av konvergenskriterierna

Den 2 mars 2006 inkom Slovenien med en formell begäran om konvergensbedömning. Europeiska kommissionen slog fast följande:

  • Sloveniens nationella lagstiftning, inklusive den nationella centralbankens stadgar, är förenlig med artiklarna 108 0ch 109 i EG-fördraget och med ECBS-stadgan.
  • Den genomsnittliga inflationstakten i Slovenien under ettårsperioden fram till och med mars 2006 låg på 2,3 procent, vilket är lägre än referensvärdet, och den kommer troligen att fortsätta att göra det under de närmaste månaderna.
  • Slovenien är inte föremål för något rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort offentligt underskott.
  • Landet deltar sedan den 28 juni 2004 i det Europeiska monetära systemets växelkursmekanism (ERM II) och den slovenska tolarn har inte utsatts för några allvarliga spänningar.
  • Den långsiktiga räntenivån uppgick i genomsnitt till 3,8 %, vilket är lägre än referensvärdet.

Europeiska kommissionen konstaterar att Slovenien har uppnått en hög grad av varaktig konvergens med avseende på konvergenskriterierna. Landet uppfyller de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan.

Införande av den gemensamma valutan

Rådet bekräftar genom beslut med kvalificerad majoritet att Slovenien uppfyller de nödvändiga villkoren för införande av euron. Det undantag som landet omfattas av med stöd av artikel 4 i 2003 års anslutningsakt (EN)(pdf ) upphävs från och med den 1 januari 2007. Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2006/495/EG15.07.2006-EUT L 195, 15.07.2006
 
Senast ändrat den 01.06.2007

Se även

Ytterligare upplysningar återfinns på följande webbplatser:

  • De nationella sidorna på de slovenska euromynten (Europeiska centralbankens webbplats på Internet).
  • Det lyckade införandet av euron i Slovenien (2007) (castellanodeutschenglishfrançais)
  • Allmänna opinionen: införandet av euron i Slovenien och i de nya medlemsstaterna (EN)(FR)
  • Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för ekonomi och finans: Euron.
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början