RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Toetreding van Slovenië tot het eurogebied (2007)

De Raad van de Europese Unie stelt vast dat Slovenië voldoet aan de nodige voorwaarden om de euro op 1 januari 2007 in te voeren. Slovenië is van de tien landen die op 1 mei 2004 lid van de Europese Unie zijn geworden, het eerste dat de eenheidsmunt invoert.

BESLUIT

Beschikking 2006/495/EG van de Raad van 11 juli 2006 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt door Slovenië op 1 januari 2007 [Publicatieblad L 195 van 15.7.2006].

SAMENVATTING

Met de beschikking geeft de Raad Slovenië toestemming om op 1 januari 2007 de euro in te voeren. De Raad stelt vast dat het land daarvoor aan de nodige voorwaarden, ofwel convergentiecriteria, voldoet.

Voldoen aan de convergentiecriteria

Op 2 maart 2006 dient Slovenië een officieel verzoek om een convergentiebeoordeling in. De Commissie stelt het volgende vast:

  • in Slovenië is de nationale wetgeving, met inbegrip van de statuten van de nationale centrale bank, verenigbaar met de artikelen 108 en 109 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB);
  • de gemiddelde inflatie in Slovenië over het in maart 2006 eindigende jaar bedroeg 2,3 %, hetgeen lager is dan de referentiewaarde, en er mag worden aangenomen dat zij ook in de komende maanden onder de referentiewaarde zal blijven;
  • de Raad heeft geen beschikking vastgesteld waarin wordt geconstateerd dat er in Slovenië sprake is van een buitensporig tekort;
  • het land neemt sinds 28 juni 2004 deel aan het Europees wisselkoersmechanisme (WKM II) en de Sloveense tolar is nooit zwaar onder druk komen te staan;
  • de lange rente heeft gemiddeld 3,8 % bedragen, hetgeen lager is dan de referentiewaarde.

De Europese Commissie stelt vast dat Slovenië er gelet op de convergentiecriteria in is geslaagd een zeer duurzame convergentie tot stand te brengen. Het land voldoet aan de nodige voorwaarden om de eenheidsmunt in te voeren.

Invoering van de eenheidsmunt

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vast dat Slovenië aan de nodige voorwaarden voldoet om de euro in te voeren. De in artikel 4 (EN ) [PDF] van het Toetredingsverdrag van 2003 bedoelde derogatie van het land wordt met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken. De beschikking is gericht tot de lidstaten.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Beschikking 2006/495/EG15.7.2006-L 195 van 15.7.2007
Laatste wijziging: 01.06.2007

Zie ook

Nadere informatie is te vinden op de volgende websites:

  • de nationale zijde van de Sloveense euromunten (website ECB).
  • Geslaagde invoering van de euro in Slovenië (castellanodeutschenglishfrançais).
  • Publieke opinies: de invoering van de euro in Slovenië en in de nieuwe lidstaten (EN)(FR).
  • Europese Commissie, directoraat-generaal (DG) Economische en monetaire zaken: de euro (EN).
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven