RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Omräkningskurser

Förordningen fastställer de oåterkalleligen låsta omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inföt euron

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2866/98 av 31 december 1998 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning fastställer omräkningskurserna mellan euron och de gamla nationella valutorna i medlemsstaterna. Dessa kurser fastställdes den 31 december 1998, då de elva första medlemsstaterna antog euron (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Finland).

Denna förordning har sedan ändrats flera gånger för att fastställa omräkningskurser för nya medlemsstater som ansluter sig till eurozonen:

Enligt artikel 140 i fördraget om EU:s funktionssätt, ska omräkningskurserna mellan euron och medlemsstaternas valutor fastställas av EU-rådet. EU-rådet beslutar, med enhällighet för de medlemsstater som antagit euron och den berörda medlemsstaten, efter förslag från kommissionen och efter att ha rådfrågat Europeiska centralbanken. Dessutom fastställs omräkningskurserna oåterkalleligen:

1 euro =OmräkningskurserTidigare nationell valuta
-40,3399belgiska francs
-1,95583tyska mark
-15,6466estländska kronor
-340,750grekiska drachmer
-166,386spanska pesetas
-6,55957franska francs
-0,787564irländska pund
-1936,27italienska lire
-0,585274cypriotiska pund
-40,3399luxemburgska francs
-0,429300maltesiska lire
-2,20371nederländska floriner
-13,7603österrikiska schilling
-200,482portugisiska escudos
-239,640slovenska tolar
-30,1260slovakiska kronor
-5,94573finländska mark

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 2866/98

1.1.1999

-

EUT L 359, 31.12.1998

Ändringsrättsakt (er)IkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1478/2000

1.1.2001

-

EUT L 167, 7.7.2000

Förordning (EG) nr 1086/2006

1.1.2007

-

EUT L 195, 15.7.2006

Förordning (EG) nr 1134/2007

1.1.2008

-

EUT L 256, 2.10.2007

Förordning (EG) nr 1135/2007

1.1.2008

-

EUT L 256, 2.10.2007

Förordning (EG) nr 694/2008

1.1.2009

-

EUT L 195, 24.7.2008

Förordning (EU) nr 671/2010

1.1.2011

-

EUT L 196, 28.7.2010

Senast ändrat den 15.10.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början