RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ratele de conversie

Regulamentul stabileşte în mod irevocabil ratele de conversie între moneda euro şi monedele ţărilor care participă la zona euro.

ACT

Council regulation (EC) No 2866/98 of 31 December 1998 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro (Regulamentul (CE) nr. 2866/98 al Consiliului din 31 decembrie 1998 privind ratele de conversie între moneda euro şi monedele statelor membre care adoptă moneda euro) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezentul regulament stabileşte ratele de conversie între moneda euro şi vechile monede naţionale ale statelor membre. Aceste rate au fost hotărâte la 31 decembrie 1998, când primele unsprezece state membre au adoptat moneda euro (Belgia, Germania, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia şi Finlanda).

Acest regulament a fost modificat ulterior de mai multe ori în vederea stabilirii ratelor de conversie pentru noile state membre care s-au alăturat zonei euro:

Conform articolului 140 al Tratatului privind funcţionarea UE, ratele de conversie dintre moneda euro şi monedele statelor membre sunt fixate de către Consiliul UE. Acesta decide cu privire la propunerea Comisiei, cu unanimitatea statelor membre a căror monedă este euro şi a statului membru în cauză şi după consultarea Băncii Centrale Europene. În plus, ratele de conversie sunt stabilite în mod irevocabil:

1 euro =Rata de schimbVechea monedă naţională
-40,3399franci belgieni
-1,95583mărci germane
-15,6466coroane estoniene
-340,750drahme greceşti
-166,386pesete spaniole
-6,55957franci francezi
-0,787564lire irlandeze
-1936,27lire italiene
-0,585274lire cipriote
-40,3399franci luxemburghezi
-0,429300lire malteze
-2,20371guldeni olandezi
-13,7603şilingi austrieci
-200,482escudo portughezi
-239,640tolari sloveni
-30,1260coroane slovace
-5,94573mărci finlandeze

REFERINŢE

ActData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 2866/98

1.1.1999

-

JO L 359 din 31.12.1998

Acte de modificareData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1478/2000

1.1.2001

-

JO L 167 din 7.7.2000

Regulamentul (CE) nr. 1086/2006

1.1.2007

-

JO L 195 din 15.7.2006

Regulamentul (CE) nr. 1134/2007

1.1.2008

-

JO L 256 din 2.10.2007

Regulamentul (CE) nr. 1135/2007

1.1.2008

-

JO L 256 din 2.10.2007

Regulamentul (CE) nr. 694/2008

1.1.2009

-

JO L 195 din 24.7.2008

Regulamentul (UE) nr. 671/2010

1.1.2011

-

JO L 196 din 28.7.2010

Ultima actualizare: 15.10.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii