RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kurs przeliczeniowy

Rozporządzenie nieodwołalnie ustala kurs przeliczeniowy między euro a walutami państw należących do strefy euro.

AKT

Council Regulation (EC) No 2866/98 of 31 December 1998 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro (Rozporządzenie Rady (WE) nr z 31 grudnia 1998 r. w sprawie kursów przeliczeniowych między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustala kursy przeliczeniowe między euro i dawnymi walutami krajowymi państw członkowskich. Stawki te zostały ustanowione 31 grudnia 1998 r., kiedy pierwsze jedenaście państw członkowskich przyjęło euro (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia i Finlandia).

Rozporządzenie to zostało następnie zmienione kilka razy w celu ustalenia kursów przeliczeniowych dla nowych państw członkowskich przystępujących do strefy euro:

Zgodnie z art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej kursy przeliczeniowe między euro a walutami państw członkowskich są ustalane przez Radę UE. Rada decyduje jednomyślnie głosami państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz właściwego państwa członkowskiego na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. Kursy przeliczeniowe są nieodwołalnie ustalone w następujący sposób:

1 euro =Kurs przeliczeniowyDawna waluta krajowa
-40,3399frank belgijski
-1,95583marka niemiecka
-15,6466korona estońska
-340,750drachma grecka
-166,386peseta hiszpańska
-6,55957frank francuski
-0,787564funt irlandzki
-1936,27lir włoski
-0,585274funt cypryjski
-40,3399frank luksemburski
-0,429300lir maltański
-2,20371gulden holenderski
-13,7603szyling austriacki
-200,482escudo portugalskie
-239,640tolar słoweński
-30,1260korona słowacka
-5,94573marka fińska

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenia (WE) nr 2866/98

1.1.1999

-

Dz.U. L 359 z 31.12.1998

Akty zmieniająceWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1478/2000

1.1.2001

-

Dz.U. L 167 z 7.7.2000

Rozporządzenie (WE) nr 1086/2006

1.1.2007

-

Dz.U. L 195 z 15.7.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1134/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 256 z 2.10.2007

Rozporządzenie (WE) nr 1135/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 256 z 2.10.2007

Rozporządzenie (WE) nr 694/2008

1.1.2009

-

Dz.U. L 195 z 24.7.2008

Rozporządzenie (WE) nr 671/2010

1.1.2011

-

Dz.U. L 196 z 28.7.2010

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony