RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Omrekeningskoersen

Deze verordening legt de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de landen uit de eurozone onherroepelijk vast.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2866/98 van de Raad van 31 december 1998 betreffende de omrekeningskoersen tussen de euro en de munten van de lidstaten die de euro aannemen [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Onderhavige verordening legt de omrekeningskoersen tussen de euro en de voormalige nationale munteenheden van de lidstaten vast. Deze koersen werden vastgelegd op 31 december 1998, op het moment waarop de elf eerste lidstaten de euro aannamen (België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland).

Deze verordening werd vervolgens meermaals gewijzigd teneinde de wisselkoersen voor de nieuw tot de eurozone toetredende lidstaten te bepalen:

Overeenkomstig artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, worden de wisselkoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten bepaald door de Raad van de EU. Deze neemt met eenparigheid van stemmen een besluit over de lidstaten met de euro als munt en de betrokken lidstaat, op initiatief van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank. De omrekeningskoersen worden daarenboven onherroepelijk vastgelegd:

1 euro =WisselkoersVoormalige nationale munt
-40,3399Belgische frank
-1,95583Duitse mark
-15,6466Estlandse kroon
-340,750Griekse drachme
-166,386Spaanse peseta
-6,55957Franse frank
-0,787564Iers pond
-1936,27Italiaanse lire
-0,585274Cypriotisch pond
-40,3399Luxemburgse frank
-0,429300Maltese lira
-2,20371Nederlandse gulden
-13,7603Oostenrijkse schilling
-200,482Portugese escudo
-239,640Sloveense tolar
-30,1260Slowaakse koruna
-5,94573Finse markka

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) Nr. 2866/98

1.1.1999

-

PB L 359 van 31.12.1998

WijzigingsbesluitenDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 1478/2000

1.1.2001

-

PB L 167 van 7.7.2000

Verordening (EG) nr. 1086/2006

1.1.2007

-

PB L 195 van 15.7.2006

Verordening (EG) nr. 1134/2007

1.1.2008

-

PB L 256 van 2.10.2007

Verordening (EG) nr. 1135/2007

1.1.2008

-

PB L 256 van 2.10.2007

Verordening (EG) nr. 694/2008

1.1.2009

-

PB L 195 van 24.7.2008

Verordening (EG) nr. 671/2010

1.1.2011

-

PB L 196 van 28.7.2010

Laatste wijziging: 15.10.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven